link do facebook

Gminy członkowskie

Spotkanie KGW na terenie LGD „Wspólny Trakt”

Czas biegnie nieubłaganie. Już za chwilkę będziemy dokonywać poprawnych rozliczeń z otrzymanych dotacji. W związku z powyższym prz

Konsultacje publiczne – długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich

Komisja Europejska prowadzi do końca listopada konsultacje społeczne w sprawie swojej nowej inicjatywy na rzecz długoterminowej wi

Sieciowe produkty w turystyce wiejskiej – od teorii do praktyki

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza doradców i specjalistów ODR na szkolenie w formie webinarium

Spotkania Informacyjno-Integracyjne on-line (ZOOM) – Gmina Wierzbica

Link do czwartkowego spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych liderów z terenu Gminy Wierzbica Wszyscy

Spotkania Informacyjno-Integracyjne on-line (ZOOM)

UWAGA ZMIANA FORMY SPOTKANIA W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją pandemiczną, Spotkania Informacyjno-Integracyjne pt.

Wizyta w biurze LGD „Wspólny Trakt” – zasady bezpieczeństwa

Lokalna Grupa Działania informuje, że przyjmuje interesantów w dniach pracy biura LGD w godzinach od 9:00 do 15:00, wyłącznie po w


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO