link do facebook

Gminy członkowskie

SKARYSZEWSKI JARMARK KOŃSKI WSTĘPY TYLKO W INTERNECIE

Szanowni Państwo,Drodzy Mieszkańcy Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY, jedno z najbardziej znanych wydarzeń kulturalno-handlowych

Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla WPR

Poniżej znajdują się skierowane do konsultacji dokumenty, tj. projekt Planu Strategicznego dla WPR wraz z załącznikami. Pod dokume

Ankieta Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” 2021r.

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” prowadzi internetową ankietę dotyczącą badania trafności doboru sposobu przekazywania info

Zaproszenie na Warsztat Refleksyjny 2021r.

W związku z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego

Walne Zebranie Członków 29.12.2020r. (wtorek), poprzez aplikację OMIKRON – film

W załączeniu film jak technicznie będzie przebiegało zdalne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 29.12.2020r. (wtorek), pop

Życzenia świąteczne


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO