Szanowni Państwo!
Witamy serdecznie na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wspólny Trakt". Jesteśmy trójsektorowym Partnerstwem, w którego skład wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Stowarzyszenie powstało na mocy przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o art.15 ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Teren naszej LGD obejmuje obszar trzech gmin leżących w granicach województwa mazowieckiego: Kowala, Skaryszew i Wierzbica. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspólne działanie na rzecz szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich regionu. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD) oraz prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia. Zapraszamy do zapoznania się z naszą inicjatywą, a jednocześnie zachęcamy mieszkańców, instytucje sektora publicznego, prywatnego oraz organizacje pozarządowe do współpracy.
Zarząd
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wspólny Trakt"

Nakręć się na sukces i wygraj 100 tys. na promocję swojego pomysłu

opublikował Kierownik biura Piasek Paweł 26.08.2016

Stworzyłeś własny biznes lub zrealizowałeś ciekawy pomysł dzięki Funduszom Europejskim? Czas pokazać go światu w naszym konkursie i… przy okazji wygrać nagrody, które jeszcze bardziej go nakręcą! »»

Międzynarodowy Projekt Współpracy

opublikował Kierownik biura Piasek Paweł 22.08.2016

1W dniu 19 sierpnia 2016r. w Legionowie przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” podpisali umowę partnerską, zamierzają zrealizować międzynarodowy projekt współpracy zatytułowany „Dziedzictwo dla przyszłości (ANCHOR)”. »»

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020

opublikował Kierownik biura Piasek Paweł 17.08.2016

W związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 »»

Droga jest celem!

opublikował Kierownik biura Piasek Paweł 17.08.2016

powiększ: Podpisanie umów w RadomiuRuszają dofinansowania z działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. W sumie na całym Mazowszu łączne dofinansowanie w wysokości blisko 174 mln zł otrzyma 120 gmin i powiatów. Powstanie za to ponad 240 inwestycji na drogach lokalnych.

»»

Zmiany w systemie płatności związanych z produkcją na lata 2017-2020

opublikował Kierownik biura Piasek Paweł 17.08.2016

Fot. BanknotyW Polsce od 2015 r. stosowane są płatności związane z produkcją w sektorach: bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, chmielu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, owoców miękkich, lnu oraz konopi włóknistych. »»

Strona 1 z 16312345...Ostatnia »

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Lokalna Grupa Działania: "Wspólny Trakt" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.