link do facebook

Gminy członkowskie

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2019 rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Poddziałanie – 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR Legislacja Formularze wniosków: http://mazowieckie.ksow.pl/pr

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019 Rozwój działalności gospodarczej

Poddziałanie – 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR Legislacja Formularze wniosków: http://mazowieckie.ksow.pl/pr

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie: Przedsięwzięcia o

Dziesięć lat na „Wspólnym Trakcie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku. Godny jubileusz 10-lecia, poprzed

Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE

Zapraszamy 7 czerwca 2019 mieszkańców z terenu gmin Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica do Skaryszewa – budynek OSP w godzin

Spotkanie Informacyjno-Konsultacyjne 21 maja 2019r

Wielu mieszkańców z terenu gmin:  Iłża, Kowala, Skaryszew, Wierzbica uczestniczyło w szkoleniu nt. rozpocząć lub rozwinąć pro


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO