link do facebook

Gminy członkowskie

Spotkania Informacyjno-Integracyjne on-line (ZOOM)

UWAGA ZMIANA FORMY SPOTKANIA W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją pandemiczną, Spotkania Informacyjno-Integracyjne pt.

„Aktywne NGO” – konkurs

Konkurs na najaktywniejsze organizacje pozarządowe, najaktywniejszych liderów i najciekawsze inicjatywy. Stowarzyszenie „Razem dla

Spotkania Informacyjno-Integracyjne

pt. Sieciowanie organizacji pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”

Stała ścieżka aktywizacji społecznej i zawodowej

Obszar Wsparcia: województwo mazowieckie: – powiat przysuski: gminy Borkowice, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa; ̵

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność zaprasza do udziału w szkoleniach połączonych z wyjazdem studyjnym

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w związku z realizacją projektu pt. „Współdziałanie rolników szansa ich r

Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi – e-learning dla mieszkańców wsi

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych, pracowników UG, członków KG


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO