link do facebook

Gminy członkowskie

„mikroGRANTY mOWES”.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza organizacje pozarządowe z subregionu radomskiego do składania wni

10. Forum Rozwoju Mazowsza

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na 10. Forum Rozwoju Mazowsza w dniach 16-17 października 2019 r, które

Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ – DESIGN THINKING O TURYSTYCE WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYCE

Zaproszenie na konferencję pt.  „Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ – DESIGN THINKING o turystyce wiejskiej i agroturystyce”, która odbę

Weź udział w głosowaniu na Lidera Zmian 2019!

Organizatorem konkursu „Lider Zmian 2019” jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Celem konkursu „Lide

Koncert charytatywny Stowarzyszania Razem z Radomia

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” powstało w 2004 roku w odpowiedzi na potrzeby lokalnego środowiska osób nie

V Mazowiecka Konferencja Pszczelarska „Ratujmy pszczoły”

V Mazowiecka Konferencja Pszczelarska „Ratujmy pszczoły” data publikacji : 26.09.2019 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Wa


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO