Gminy członkowskie

Ogłoszenie terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, iż na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwo

X edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich pr

POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” – wybór wniosków do dofinansowania w ramach przedsięwzięć 3.2.1 i 4.2.1

W dniu 18.01.2017 r. o godz. 1000 w Skaryszewie ul. Słowackiego 6 (w budynku Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 19) odbyło się Posied

Zaproszenie na Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt”

Uprzejmie zapraszam Członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” na Posiedzenie  Nr I/17 w dniu 18.01.2017r. (środa

Informujemy, że w naborach wniosków zakończonych 30 grudnia 2016r o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania 19.2  Wsparci

Fundusze unijne w Twoim zasięgu!

W Radomiu 8 grudnia 2016 roku o godz. 10.00 rozpoczęła się konferencja regionalna poświęcona wydatkowaniu funduszy unijnych na Maz

Strona 1 z 16412345...Ostatnia »

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO