Gminy członkowskie

szkolenie-biznesplan-skaryszew-29-10-16
Szkolenie z zakresu pisania wniosków o przyznanie pomocy

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu pisania wniosków o przyznanie pomocy na podejmow

1
Duża frekwencja na spotkaniu w Kowali

W dniu 24 października 2016 r. urzędzie gminy  Kowala odbyło się spotkania informacyjne z mieszkańcami dotyczące możliwości pozysk

8
Szkolenie Rady LGD Wspólny Trakt

W dniu 21 października na terenie Gminy Iłża odbyło się szkolenie pracowników i Członków Rady Lokalnej Grupy Działania Wspólny Tra

9
Pierwsze spotkanie informacyjno – konsultacyjne odbyło się w Wierzbicy

W dniu 20 października w Urzędzie Gminy Wierzbica odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców, przedsi

6483557e-0792-4cc0-82ce-44a88b78f9d5
Innowacyjna Szampania

Innowacyjna Szampania to tytuł szkolenia realizowanego przez Lokalną Grupę Dziania–Przyjazne Mazowsze. Będzie to wizyta studyjna d

spotkania-konsultacujno-informacyjne-lgd-wt
Zapraszamy na Spotkania Informacyjno-Konsultacyjne

Mieszkasz lub prowadzisz działalność na terenie gmin: Wierzbica, Iłża, Kowala, Skaryszew? Chcesz rozpocząć lub rozwinąć prowadzoną

Strona 1 z 16012345...Ostatnia »

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

realizacja: alt-INFO