link do facebook

Gminy członkowskie

Uwaga – Zmiana siedziby LGD Wspólny Trakt

Biuro przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 ul. Wojska Polskiego 5 (boczne wejście szkoły podstawo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 2/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „

Poznajmy się! Spotkanie dla ngo z powiatu radomskiego

Federacja Mazowia wraz z Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z powiatu radomski

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych organizowane w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  oraz Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” zaprasza przedstawicieli organi

Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt” – Są wśród nas

Uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt” Nr VII/18 w dniu 30.05.2018r. (środa) o godzinie 900, które odbędzie s

Kondolencje

 Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami   Pani Annie Kasińskie

Strona 1 z 19212345...Ostatnia »

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO