link do facebook

Gminy członkowskie

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2021 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wnioskówo przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „W

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2021 – Rozwój działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wnioskówo przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „W

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wnioskówo przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „W

Forum Organizacji Pozarządowych obszaru LGD „Wspólny Trakt”

Spotkanie społeczników, przedstawicieli władz samorządowych i ośrodków pomocy społecznej oraz podkreślenie istoty współpracy i wza

Poznaj naszą organizację – Aktywni na Targowej

Poznaj naszą organizację! To hasło towarzyszyło uczestnikom dziewięciu wizyt studyjnych  obszaru LGD Wspólny Trakt. Gospodarz

Forum Organizacji Pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO