link do facebook

Gminy członkowskie

POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” – wybór wniosków do dofinansowania w ramach naborów nr 1/2018 – protokoły i listy rankingowe

w dniu 11.04.2018r. (środa) o godzinie 900 w Skaryszewie ul. Słowackiego 6 (w budynku Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 19) odbyło s

Koncepcja wdrażania przedsięwzięcia „1.1.2 Animacja wspiera aktywność” realizowanej przez LGD „Wspólny Trakt” w ramach LSR na lata 2016 – 2023

Program seminarium informacyjnego na temat:  Koncepcja wdrażania przedsięwzięcia „1.1.2 Animacja wspiera aktywność” realizowa

POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” – wybór wniosków do dofinansowania w ramach naborów nr 1/2018

Uprzejmie zapraszamy na Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt” Nr VI/18 w dniu 11.04.2018r. (środa) o godzinie 9.00, które odbędzie

Życzenia Wielkanocne

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „

Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

W ślad za Europejskim Stowarzyszeniem LGD – ELARD przypominamy o konsultacjach w sprawie funduszy UE. Można w tej ankiecie p

Strona 1 z 19012345...Ostatnia »

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO