link do facebook

Gminy członkowskie

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” w Wierzbicy dokonało wyboru Rady, Zarządu i Komisji rewizyjnej na następną kadencję

W dniu 6 listopada 2019  roku o godz. 1630 (II termin) w Domu Weselnym „Jarzębina”, ul. Ogrodowa 21 w Wierzbicy,odbyło się Wa

Ponad 8,4 mln zł na targowiska i bazarki na Mazowszu

Samorząd województwa rozpoczyna nabór wniosków na budowę i modernizację targowisk. W tym roku w puli jest ponad 8,4 mln zł. Dzięki

„Gęś na językach”

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego odcinka programu „Gęś na językach”, który powstał w ramach projektu „Przyzag

Poradnik dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem dla Kół Gospodyń Wiejskich, opracowanym przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi P

Koła Gospodyń Wiejskich motorem aktywności!

P.S. Koła Gospodyń Wiejskich tylko do 31 października (do czwartku) mogą składać wnioski do ARiMR o wsparcie finansowe. Pomoc wyno

Raport z konferencji „Leader dziś i jutro …”

Raport z konferencji „Leader dziś i jutro …” został zamieszczony na stronie internetowej: Na stronie http://lgd-srws.pl/20192/wide


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO