link do facebook

Gminy członkowskie

Ankieta Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” 2021r.

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” prowadzi internetową ankietę dotyczącą badania trafności doboru sposobu przekazywania info

Zaproszenie na Warsztat Refleksyjny 2021r.

W związku z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego

Walne Zebranie Członków 29.12.2020r. (wtorek), poprzez aplikację OMIKRON – film

W załączeniu film jak technicznie będzie przebiegało zdalne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 29.12.2020r. (wtorek), pop

Życzenia świąteczne

Ruszyły konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólne

Walne Zebranie Członków LGD „Wspólny Trakt”

Zarząd LGD „Wspólny Trakt” ze względu na czas epidemii, zdecydowało zorganizowaniu Walnego Zebrania w trybie zdalnym Zgodnie z § 1


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO