link do facebook

Gminy członkowskie

Zapraszamy na rajdy rowerowe LGD Wspólny Trakt 2019

Rajd Parznice (Gmina Kowala) – Chomentów Socha (Gmina Skaryszew) odbędzie się w dniu 15.08.2019r. natomiast Pomorzany (Gmina

Zapraszamy Członków LGD Wspólny Trakt na wyjazd studyjny

Lokalna Grupa Działania ,,Wspólny Trakt” z siedzibą w Skaryszewie uprzejmie zaprasza Członków Lokalnej Grupy Działania na wyjazd s

POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” nr XII/19 w dniu 26.07.2019

W dniu 26.07.2019 odbyło się w biurze LGD Wspólny Trakt w Skaryszewie ul. Wojska Polskiego 5 posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt”,

POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” nr XII/19 w dniu 26.07.2019

Uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt” Nr XII/19 w dniu 26.07.2019r. (piątek) o godzinie 1000, które odbędzie

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2019 rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Poddziałanie – 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR Legislacja Formularze wniosków: http://mazowieckie.ksow.pl/pr

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019 Rozwój działalności gospodarczej

Poddziałanie – 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR Legislacja Formularze wniosków: http://mazowieckie.ksow.pl/pr


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO