link do facebook

Gminy członkowskie

Uwaga – Zmiana siedziby LGD „Wspólny Trakt”

Od 1 maja 2021 Biuro przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w Kowali 103 (boczne wejście szkoły pod

Szkolenie on – line

Już 11 maja 2021 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie on-line/webinarium dla osób fizycznych/przedsiębiorców zainteresowanych złoże

Wnioski przez internet złożyło już 106,5 tys. rolników

Trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku można je składać tylko przez in

Najaktywniejsza liderka obszarów wiejskich

Konkurs jest adresowany do liderek społeczności wiejskiej (działaczek kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, lokalnych

Mazowsze wspiera koła gospodyń wiejskich

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3

Szukamy najaktywniejszych sołectw!

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego o


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO