Co robimy?

 

Raz w roku, w połowie września, organizujemy Forum Organizacji Pozarządowych obszaru LGD „Wspólny Trakt” – „Sieć na Trakcie”

Wydarzenia te są skierowane do przedstawicielek i przedstawicieli stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych oraz lokalnych samorządów. Spotkanie ma na celu integrację uczestników, wymianę doświadczeń i poglądów pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, a przedstawicielami samorządów współpracujących z sektorem pozarządowym oraz wzmocnienie dialogu przekładającego się na usprawnienie współdziałania i profesjonalizację działań organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gmin: Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica. Fora mają charakter edukacyjny i stanowią płaszczyzną do spotkania się i refleksji praktyków oraz ekspertów zajmujących się problematyką organizacji pozarządowych oraz wspieraniem inicjatyw na rzecz integracji i rozwoju społeczności lokalnych.

 

Raz na kwartał organizujemy spotkanie „Sieci na Trakcie” aby planować, dyskutować i ewaluować realizowane działania.

 • Kluczowe obszary współpracy: kultura, sport, rozwój NGO.

 • Kluczowe wyzwania: mobilizowanie ludzi do działania, wsparcie osób starszych, wsparcie osób z niepełnosprawnością, usługi społeczne, animacja społeczności

 

Pracujemy na naszych zasobach, łącząc siły i potencjały, stale:

 • tworzymy przestrzeń do rozmowy,

 • łączymy ludzi działających społecznie,

 • identyfikujemy zasoby i potencjał organizacji,

 • badamy potrzeby ludzi działających w organizacjach społecznych,

 • wspieramy rozwój organizacji współdziałających w Sieci,

 • inspirujemy do działania poprzez upowszechnianie praktyk i wymianę doświadczeń,

 • wspieramy w zabezpieczaniu potrzeb edukacyjnych, szkoleniowych, doradczych (inicjujemy grupy szkoleniowe, udostępniamy nasze lokale na warsztaty i szkolenia, organizujemy spotkania)

 • upowszechniamy źródła finansowania organizacji pozarządowych,

 • wzmacniamy przepływ informacji w Sieci oraz w organizacjach,

 • promujemy postawy obywatelskie,

 • upowszechniamy ekonomię społeczną,

 • inicjujemy dialog i upowszechniamy usługi społeczne,

 • włączamy do Sieci nowe organizacje (podczas spotkań kwartalnych),

 • dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z organizacjami spoza Sieci,

 • gościmy w naszych lokalach organizacje z Sieci na Trakcie na spotkaniach kwartalnych (udostępniamy miejsce, przygotowujemy salę (krzesła, stoliki) i symboliczny poczęstunek – wg uznania).

 

Dbamy o zasady Sieci na Trakcie:

 • wzajemny szacunek i zrozumienie, 

 • regularność w uczestnictwie w cyklicznych, kwartalnych spotkaniach Sieci - przynajmniej jednej osoby z każdej organizacji,

 • terminowe zapisywanie się na spotkania i szkolenia – ze względów organizacyjnych potrzebujemy wiedzieć, ile osób będzie uczestniczyło,

 • wzmacnianie przepływu informacji w organizacjach pomiędzy osobami uczestniczącymi w spotkaniach Sieci, a pozostałymi członkami,

 • przekazywanie informacji poprzez komunikator Messenger „Sieć na Trakcie”, dotyczących wyłącznie spraw organizacji pozarządowych,

 • członkami grupy Messenger „Sieć na Trakcie” są osoby z organizacji skupionych w Sieci.

Licznik odwiedzin: Odsłon razem: 576084 | Odsłon wczoraj: 112 | Odsłon dzisiaj: 56