image

XI Posiedzenie Rady

W dniu 07.08.2018 r. o godz. 1000 w siedzibie LGD przy ul. Wojska Polskiego 5 w Skaryszewie odbyło się Posiedzenie Rady, dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonych naborów nr 2/2018/G.

Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr XI/18 w dniu 07.08.2018r.

  1. Otwarcie posiedzenia Rady.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja nt. odwołań wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2018/G.
  4. Sporządzenie ostatecznej listy wniosków o powierzenie grantu wybranych do finansowania (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu) – podjęcie uchwał.
  5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Zakończenie Posiedzenia Rady

Paweł Piasek kierownik biura LGD „Wspólny Trakt” poinformował zebranych, że do biura LGD nie wpłynęło żadne odwołanie w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2018/G.

Tym samym, wstępna lista wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania, sporządzona na Posiedzeniu Rady nr X/18 w dniu 31.05.2018, zostaje ostateczna listą wniosków o powierzenie grantu wybranych do finansowania (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu)

Na podstawie sporządzonej listy,  przeczytano i podjęto jednomyślnie Uchwałę nr XI/107/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznej Listy wniosków o powierzenie grantu wybranych do finansowania, zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naborów wniosków 2/2018/G

 LINK DO STRONY

Licznik odwiedzin: Odsłon razem: 573145 | Odsłon wczoraj: 142 | Odsłon dzisiaj: 94