Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania "Wspólny Trakt" prowadzi stacjonarne biuro konsultacyjne w Kowali - Stępocina, ul. Marii walewskiej 6/1. Konsultacje udzielane są przez pracowników biura od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

Szanowni Państwo!

W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie LGD „Wspólny Trakt”.

Opracowanie LSR stanowi podstawę do ubiegania się przez LGD „Wspólny Trakt” o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023–2027. Po zaakceptowaniu pomysłu na projekt przez Zespół ds. LSR oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one uwzględnione przy konstruowaniu dokumentu LSR.

Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail:  lgd@wspolnytrakt.pl

Fiszkę projektową można również pobrać w siedzibie LGD: ul. Marii walewskiej 6/1, 26-624 Kowala - Stępocina.

Karta pomysłu LGD WT - PDF

W związku z opracowywaniem  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu największych potencjałów, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania LGD. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Ankieta LGD WT - link do wersji online

Ankieta LGD WT - PDF

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

Jeżeli nie macie Państwo możliwości dotrzeć do naszego biura bądź wysłać ankiety serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego - Milena Paja 733 828 933, kontaktu poprzez platformę Facebook, Messenger bądź zostawienie ankiety w budynku swojego Urzędu Gminy w tzw. punktach mobilnych.

Możliwość pozyskania informacji w mobilnych punktach konsultacyjnych w Gminach obszaru Lokalnej Grupy Działania "Wspólny Trakt" w każdą środę w godzinach 12.00 - 14.00

LGD-WspolnyTrakt-DobrePraktyki-2016-2020-2.pdf

Gmina Iłża - Krzysztof Chmielewski 48 341 22 02

Gmina Kowala - Anna Pyrka 48 617 72 60

Gmina Skaryszew - Paweł Jędraszek 48 610 30 89 wew 137

Gmina Wierzbica - Marlena Mikus 48 618 36 39

 

W naszym LGD pracuje również zespół roboczy składający się z pracowników biura, Zarządu, Rady oraz w zależności od tematyki prowadzonych spotkań zaproszonych ekspertów z konkretnej dziedziny przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi takimi jak MOWES, szkoła, gmina. Osoby te biorą czynny udział w tworzeniu LSR. Celem zespołu roboczego jest wyznaczanie kierunku prac nad poszczególnymi rozdziałami LSR oraz analiza danych zebranych podczas spotkań konsultacyjnych. Spotkania zespołu roboczego odbywają się poprzez kontakt bezpośredni, telefoniczny, mailowy, wykorzystując media społecznościowe, a także online, w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Pierwsze spotkanie zespołu roboczego miało miejsce 7 lipca 2022 roku, jeszcze przed rozpoczęciem spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami poszczególnych gmin, kolejne bezpośrednio po nim tj. 13 lipca 2022 roku. Trzecie tematyczne dotyczące diagnozy obszaru i ludności objętej wdrażaniem LSR – 17.02.2023r. Kolejno dotyczące: zakresów analizy potrzeb rozwojowych i potencjałów LSR (24.03.2023 r.), zakresów wsparcia i celów przypisanych im przedsięwzięć (05.04.2023 r.), planu działania oraz planu finansowego LSR (18.04.2023 r.), kończąc na spotkaniu w dniu 27.04.2023 r. dotyczącym zasad i procedur dokonywania ewaluacji oraz monitoringu. 

Licznik odwiedzin: Odsłon razem: 573141 | Odsłon wczoraj: 142 | Odsłon dzisiaj: 90