image

Konkurs „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych"

 

Ruszył otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych"

Kwota przewidziana na realizację aż 7 zadań to ponad 9 mln zł ze środków PFRON.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie powierzenia realizacji zadań publicznych.

 

Dotację można otrzymać na:

 • szkolenia, kursy i warsztaty aktywizujące zawodowo i społecznie osoby z niepełnosprawnościami OzN
 • szkolenia, kursy i warsztaty dla członków rodzin OzN, opiekunów, kadry i wolontariuszy
 • grupowe i indywidualne zajęcia, które:
  • pozwolą OzN na ich samodzielne funkcjonowanie,
  • rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  • usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach,
  • działania włączające OzN w rynek pracy - doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, specjalistyczne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
  • organizację regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla OzN
  • szkolenia dla tłumaczy polskiego języka migowego oraz tłumaczy-przewodników
  • świadczenie usług wspierających, które wspierają niezależne życie osób z niepełnosprawnościami - w szczególności usług asystencji osobistej

Termin składania ofert do 29 kwietnia 2024 r.

Termin rozstrzygnięcia do 31 lipca 2024 r.

Szczegóły na stronie: https://bip.mcps.com.pl/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-otwarte-konkursy-ofert/otwarty-konkurs-ofert-w-obszarze-dzialalnosc-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-6/?fbclid=IwAR3iMY-ZP2FMdKC66_8UQldFZWSF6aHXaCOac7QefWVm5eJpQnIEO1okerg_aem_ARsGcMNxRpgXIRxZrlCIfsOLzaYjHjHxb_jzGOUwFjccPeRYMSZwdC3UDUbVLwjnVY5ZFqGzOZup6n-KRAcFS91l

oraz https://www.facebook.com/mcpswarszawa/posts/pfbid0MBdpburyUfyf9b2nrrtRRe47wLty94SMHteJXdzS8xZUEsvNocsd9FCSzrtdwJHTl

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej, tel. 22 376 85 88, 22 376 85 96, 22 376 85 97.

Licznik odwiedzin: Odsłon razem: 573140 | Odsłon wczoraj: 142 | Odsłon dzisiaj: 89