image

Podpisanie umowy o przyznanie pomocy

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje, iż dnia 21 listopada 2018r. podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00019-6935-UM0720019/18 z Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie na pierwszy projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. Są wśród nas w zakresie: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Umożliwienie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez zrealizowanie 7 działań do końca 2019r. mających zwrócić uwagę społeczności lokalnej na grupy defaworyzowane i ich problemy na obszarze LGD „Wspólny Trakt” .

Na ten projekt LGD „Wspólny Trakt” pozyskała środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości 41 070,00 zł .

Licznik odwiedzin: Odsłon razem: 573141 | Odsłon wczoraj: 142 | Odsłon dzisiaj: 90