Co to jest LGD Wspólny Trakt?

 

Co to jest LGD "Wspólny Trakt"

 

Członkowie Stowarzyszenia DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

§ 10.


Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Członkowie stowarzyszenia są przedstawicielami lokalnych grup interesów społeczno-gospodarczych, którzy reprezentują interesy sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego.
1) Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych i niepozbawiona praw publicznych, która działa na rzecz obszarów LGD i złoży deklarację członkowską na piśmie oraz zobowiąże się do przestrzegania statutu.
2) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba prawna, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw. Osoby prawne działają poprzez swoich przedstawicieli.
3) Zarząd odmawia przyjęcia w poczet Członków osoby zainteresowanej, jeżeli jej przyjęcie spowodowałoby możliwość kontrolowania procesu decyzyjnego w ramach organów LGD przez jedną z grup interesu.

Licznik odwiedzin: Odsłon razem: 573145 | Odsłon wczoraj: 142 | Odsłon dzisiaj: 94