link do facebook

Gminy członkowskie

Popieramy – Sylwia Mielczarek kandydatką LGD do Rady Działalności Pożytku Publicznego

„Zdając sobie sprawę, że Rada Działalności Pożytku Publicznego to grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie do

Koło Gospodyń Wiejskich w Suliszce

Poznaj naszą organizację! Koło Gospodyń Wiejskich w Suliszce było gospodarzem drugiej wizytystudyjnej obszaru LGD Wspólny Trakt. P

Poznaj naszą organizację!

To cykl wizyt studyjnych branżowych obszaru LGD Wspólny Trakt. Przedstawiciele stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, klubów sporto

Wizyta studyjna w ramach projektu pt. Sieciowanie organizacji pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

W dniach 21-22 czerwca gościmy na terenie LGD Ziemi Siedleckiej. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Lokalnej Grupy

Obradowała Komisja Rewizyjna

W dniu 23.06.2021r. obradowała komisja rewizyjna w składzie; Iwona Kilianek   – Przewodniczący Stanisław Kuc   

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania ,,WSPÓLNY TRAKT” w Kosowie

Szanowni Państwo              Zgodnie z § 17 ust. 2  Statutu Stow


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO