Zaproszenie na spotkania fokusowe w Skaryszewie i Iłży w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Będziemy dyskutować w formie grup fokusowych, na temat tworzenia celów w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 15.10.2015 godz. 1100 w restauracji „JUBILATKA” w Skaryszewie, na które  Serdecznie zapraszamy do dyskusji przedstawicieli Gmin; Iłża, Kowala, Skaryszew, Wierzbica z referatów gospodarki Urzędów, Urzędów Pracy, aktywnych przedsiębiorców, sektora turystycznego, rolników, osoby/organizację zainteresowane rozwojem produktu lokalnego.

Zaproszenie spotkania fokusowe 15 10 2015 Skaryszew

Drugie spotkanie odbędzie się w dniu 15.10.2015 godz. 13 30 w Urzędzie Miejskim w Iłży – sala konferencyjna, na które  Serdecznie zapraszamy do dyskusji przedstawicieli Gmin; Iłża, Kowala, Skaryszew, Wierzbica z GOPS-ów, MOPS-ów, GOK-ów, MGOK-ów, PCPR, dyrektorów gimnazjów i PSP, Policji, OSP, KGW, organizacje społeczne: kobiece, pracujące z młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, seniorami, innymi grupami wykluczonymi, wszystkich uczestników, dotychczasowych spotkań.

Zaproszenie – spotkania fokusowe 15 10 2015 Iłża (2)