Popieramy – Sylwia Mielczarek kandydatką LGD do Rady Działalności Pożytku Publicznego

„Zdając sobie sprawę, że Rada Działalności Pożytku Publicznego to grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu administracyjnego, w tym przypadku najwyższego szczebla, zdecydowałam się kandydować właśnie po to, aby nasz głos stał się bardziej słyszalny i widzialny.
Reprezentując w RDPP blisko 300 organizacji pozarządowych, jakimi są Lokalne Grupy Działania w kraju, chcemy włączyć się aktywnie w proces współtworzenia aktów prawnych, które bezpośrednio mają wpływ na naszą działalność, czy programów rządowych, w których możemy być partnerem we wdrażaniu na poziomie lokalnym. Moim zdaniem potencjał organizacji pozarządowych w kraju jest nadal niedoceniany i nie wykorzystywany. W związku z tym chciałabym bym bardzo przyczynić się do zmiany tego stanu rzeczy.” – Sylwia Mielczarek

Zwracamy się z prośbą o poparcie przez organizacje wiejskie powyższej kandydatury do Rady Działalności Pożytku Publicznego, przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Znamy Sylwię jako aktywną działaczkę społeczną, animatorkę życia lokalnego, doradczynię, trenerkę i ekspertkę w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych. Z naszego doświadczenia wiemy, że jest skuteczna w działaniu, umie łagodzić konflikty, a wypełniając swoją życiową misję pomaga innym i umiejętnie kreuje lepszą rzeczywistość w naszych małych ojczyznach. Sylwia nie boi się wyzwań, jest wrażliwa na niesprawiedliwość i ludzką krzywdę, a obecnie też mocno zaangażowana w kwestie ochrony klimatu, próbując stworzyć koalicję na rzecz neutralności klimatycznej Ziemi Kłodzkiej 2030 – wg. władz Polskich LGD – jest idealną kandydatką do RDPP

Oświadczenia, zamieszczone w poniższym pliku, zawierające poparcie prosimy przesyłać na adres Polska Sieć LGD-Federacja Regionalnych Sieci LGD, ul. Rynek 26, 26-025 Łagów.

Koło Gospodyń Wiejskich w Suliszce

Poznaj naszą organizację! Koło Gospodyń Wiejskich w Suliszce było gospodarzem drugiej wizyty
studyjnej obszaru LGD Wspólny Trakt. Przedstawicielki i przedstawiciele stowarzyszeń i kół gospodyń
wiejskich z gmin Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica poznali się i przedstawili potencjały i zasoby
swoich organizacji. Wymianie doświadczeń towarzyszyły wspomnienia najpiękniejszych chwil z
wieloletniej działalności społecznej. Przywoływane talenty i umiejętności pozwoliły na określenie
pomysłów na wspólne działania zgromadzonych na spotkaniu osób i organizacji. Było inspirująco i
klimatycznie!


Kolejna wizyta studyjna już 9 lipca 2021. Gościli nas będą: LZS, KGW I OSP w Jedlance Starej.
Zapraszamy do udziału! Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy pod numerem telefonu: 601 086 196

Poznaj naszą organizację!

To cykl wizyt studyjnych branżowych obszaru LGD Wspólny Trakt. Przedstawiciele stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych i fundacji z gmin: Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica zapraszają do odwiedzin.

Rozpoczynamy spotkania z osobami prowadzącymi działania, lokalnymi liderami, którzy zaprezentują realizowane przez siebie inicjatywy w branżach:  kultura i sztuka; upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji; ochrona i promocja zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień.

Terminy spotkań:

  1. 30.06.2021 – Stowarzyszenie Makowianie
  2. 02.07.2021 – Koło Gospodyń Wiejskich w Suliszce
  3. 09.07.2021 – LZS, KGW, OSP Jedlanka Stara
  4. 21.07.2021 – Stowarzyszenie Przyjaźń Dzierzkówek Stary
  5. 23.07.2021 – Stowarzyszenie Nowe Perspektywy
  6. 28.07.2021 – Koło Gospodyń Wiejskich Nad Stawem Kobylany
  7. 30.07.2021 – Klub Sportowy Team Zalesice
  8. 06.08.2021 – Koło Gospodyń Wiejskich w Białce
  9. 20.08.2021 – Stowarzyszenie Aktywni na Targowej

Zapisy pod numerem telefonu: 733-828-933.

Wizyta studyjna w ramach projektu pt. Sieciowanie organizacji pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

W dniach 21-22 czerwca gościmy na terenie LGD Ziemi Siedleckiej. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” oprócz wymiany doświadczeń i wspólnej nauki, mieli możliwość poznać działalność m.in. Zakład Aktywizacji Zawodowej w Siedlcach, który w 2016r. został najlepszym przedsiębiorstwem społecznym. Odwiedziliśmy również Centrum Integracji społecznej w Siedlcach. Zobaczyliśmy i usłyszeliśmy o wspaniałej akcji obrączkowania bocianów, aby chronić te ptaki, ponieważ 70 % z nich nie przeżyje podróży do ciepłych krajów.

Integracja uczestników, poznanie się wzajemnie i prezentacja działań zaplanowanych w projekcie oraz wymiana doświadczeń były najważniejszymi punktami dwudniowego wyjazdu.

Już niebawem rozpocznie się 9 wizyt studyjnych, gdzie gospodarzami będą nasze organizacje pozarządowe, na koniec projektu odbędzie się forum NGO.

Cały czas organizacje z terenu Gmin; Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica mogą się promować w katalogu NGO

http://katalogorganizacji.wspolnytrakt.pl/