Wykaz gmin wchodzących w skład LGD

 Gminy wchodzące w skład LGD „Wspólny Trakt” to:

  • Gmina Iłża (gmina miejsko-wiejska)

  • Gmina Kowala (gmina wiejska)
  • Gmina Wierzbica (gmina wiejska)

  • Gmina Skaryszew (gmina miejsko-wiejska)

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” działa na obszarze czterech gmin województwa mazowieckiego: Iłży, Kowali, Skaryszewa i Wierzbicy. Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” posiada osobowość prawną i działa zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 07 marca 2007 r. o Wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (jako tzw. stowarzyszenie specjalne) oraz z przyjętym statutem. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”, z siedzibą w Skaryszewie,  ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Łodzi pod numerem 0000313916, uzyskując także numer identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON 141666356. Posiada numer beneficjenta nadany przez ARiMR: 062954835.

Źródło: GUS

Obszar LGD Powierzchnia
(stan na 31.12.2013)
Ludność
(stan na 31.12.2013)
Gmina Iłża 256 km² 15286
Gmina Wierzbica 94 km² 10059
Gmina Kowala 75 km² 11845
Miasto i Gmina Skaryszew 171 km² 14251
Ogółem 596 km² 51 441