Szkolenie z działania: Odnowa i Rozwój Wsi

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w szkoleniu informacyjnym nt. działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, które odbędzie się w 8 października 2010 r. o godzinie 10.00 w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a.

Spotkanie adresowanie jest do przedstawicieli samorządów szczebla gminnego, organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, instytucji kultury oraz przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o udział do 4 przedstawicieli środowisk wymienionych powyżej z terenu jednej gminy.

Głównym celem spotkania jest zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach ogłoszonego naboru dla działania osi 3 PROW 2007-2013: „Odnowa i Rozwój Wsi”. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowanie są na załączonym formularzu do dnia 8 października 2010 r. pod adresem e-mail:ksow@mazovia.pl lub fax.: 22 59 79 702.