Szkolenie w zakresie: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”

W dniu 24 maja w Skaryszewie odbyło się kolejne szkolenie dla mieszkańców gmin Kowala, Skaryszew i Wierzbica, wchodzących w skład LGD Wspólny Trakt. Przyszli wnioskodawcy mieli okazję  zapoznać się z zasadami przyznawania pomocy. Przypominamy, że nabór na powyższe działania zaczyna się 30 maja 2010. 

Harmonogram szkolenia

Podstawa prawna

Przesłanki przyznania pomocy:

– podmioty mogące się ubiegać o pomoc,

– miejscowości nie przekraczające liczby 5000 mieszkańców,

– rodzaje ubezpieczenia,

– dopłaty do gospodarstwa w roku poprzednim przez złożeniem wniosku,

– pomoc de mini mis,

-definicja mikroprzedsiębiorstwa

– zatrudnienie w ramach działania

Koszty kwalifikowane

Rodzaje działalności na które może być przyznana pomoc w ramach działania. Kody wspierane/kody niewspierane

Omówienie dokumentów projektowych

Procedura oceny wniosku o dofinansowanie

Zobowiązania wynikające z dofinansowania

Wniosek o płatność

Omówienie inwestycji budowlanych, pozwoleń na budowę, zgłoszeń robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich i dokumentacji projektowej.

Omówienie pułapek związanych z działalnością rozwijaną, zakupów inwestycyjnych nie przyczyniających się do wzrostu dochodu z działalności pozarolniczej.

Przykłady działalności cieszących się największym zainteresowaniem wśród wnioskodawców:

Dyskusja, odpowiedzi na pytania gości.