Szkolenie specjalistyczne „Ewaluacja lokalnych strategii rozwoju”

W dniach 31 stycznia i 07 lutego 2011 roku w restauracji ”Jubilatka” w Skaryszewie, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania ”Wspólny Trakt” mieli przyjemność uczestniczyć w szkoleniu nt.

-„Ewaluacja lokalnych strategii rozwoju”

-„Tworzenie i weryfikacja wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju”.

Szkolenie było prowadzone przez trenera ze stowarzyszenia ”RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, Panią Monikę Makowiecką. Spotkanie miało na celu wypracowanie wskaźników oraz ich weryfikatorów na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”.