SEMINARIUM SZKOLENIOWE NA TEMAT AZBESTU – 28 PAŹDZIERNIKA 2009R

SEMINARIUM SZKOLENIOWE NA TEMAT AZBESTU – 28 PAŹDZIERNIKA 2009R

Rozwiązanie problemu wyrobów i odpadów zawierających azbest jest jedną z istotnych kwestii gospodarki odpadami w województwie mazowieckim. Zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego” do zadań samorządu województwa należy organizowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych. W ramach tych działań istotna jest współpraca z samorządami gminnymi oraz wskazywanie takich działań, mechanizmów i źródeł finansowania, które pozwolą na bezpieczne usuwanie wyrobów z obszaru Mazowsza.

Pragnąc zaprezentować wytyczne i informacje związane z realizacją nowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 oraz przybliżyć przedstawicielom gmin i miast z terenu województwa mazowieckiego zasady przeznaczania środków na dofinansowanie działań z zakresu unieszkodliwiania azbestu, Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje seminarium szkoleniowe pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu województwa mazowieckiego – Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, sposoby przeprowadzania inwentaryzacji, sprawozdawczość oraz możliwości pozyskiwania środków z WFOŚiGW w Warszawie”.

W trakcie seminarium szkoleniowego poruszane będą zagadnienia zawarte w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Przewiduje się zaprezentowanie jego założeń, proponowanych zmian legislacyjnych oraz przybliżenie zakresu zadań na poziomie centralnym, wojewódzkim i lokalnym. W programie przewidziany jest również blok tematyczny dotyczący zagadnień związanych z prawidłową realizacją procesu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz możliwością pozyskiwania środków finansowych na podejmowane w tym zakresie działania. Swoje doświadczenia na ten temat zaprezentują przedstawiciele wytypowanych gmin i miast województwa mazowieckiego.
Seminarium odbędzie się w dniu 28 października 2009 r. w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie, w sali konferencyjnej na parterze.

Rejestracja wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w przedmiotowym spotkaniu prowadzona jest w Departamencie Środowiska – Wydziale Gospodarki Odpadami, pod numerem tel. (022) 5979 462. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program seminarium szkoleniowego