Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości w gospodarstwie rolnym – szkolenie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w terminie 19-20 kwietnia 2011r. organizuje seminarium dla doradców „Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości w gospodarstwie rolnym”. Celem szkolenia jest przygotowanie doradców rolnych do pomocy rolnikowi przy podejmowaniu działalności gospodarczej lub jej rozwoju oraz wskazanie programów pomocowych, które umożliwią wsparcie założenia działalności gospodarczej wraz z refundacją inwestycji.

Tematyka zajęć:

Wsparcie realizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego: „Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka”, „Kapitał ludzki”

Programy wsparcia inwestycji realizowane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, „Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Możliwość składania wniosków na działania inwestycyjne przez Lokalne Grupy działania

Wybór formy działalności gospodarczej

Ograniczenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej wynikające z ubezpieczenia w KRUS

Rozliczanie podatku VAT

Nowelizacja prawa gospodarczego

Rozpoczęcie zajęć o godz. 11.30. Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą tylko koszty wyżywienia – 74 zł oraz noclegów – 60 zł

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia do dn. 15 kwietnia br. e-mailem na adres szkolenia.krakow@cdr.gov.pl lub pocztą na adres Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków, ul. Meiselsa 1, 30-063 Kraków lub faksem pod numer 12 424-05-05.

Osoby do kontaktu:

Osoba odpowiedzialna organizacyjnie i merytorycznie: Joachim Kempka

tel. 12 424 05 07, e-mail: j.kempka@cdr.gov.pl

Do pobrania:

  • •Harmonogram seminarium http://cdr.gov.pl/krakow/odsylacze/harm_przeds04.pdf