„Po co nam ustawa o funduszu sołeckim?”

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich serdecznie zaprasza na seminarium pt. Po co nam ustawa o funduszu sołeckim? Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych tematem aktywności lokalnej w perspektywie funkcjonowania funduszu sołeckiego, osób bezpośrednio zaangażowanych w proces tworzenia funduszy: przedstawicieli społeczności wiejskich, sołtysów, urzędników gmin, a także osób wspomagających wdrożenie funduszy sołeckich radą oraz krytyczną refleksją: ekspertów, akademików oraz pracowników trzeciego sektora.

Celem spotkania jest podjęcie dyskusji na temat perspektyw, które wyłoniły się w związku

z wprowadzeniem w życie ustawy o funduszu sołeckim, jak również możliwych zagrożeń, które niesie

ze sobą jej wdrożenie. Zależy nam na tym, aby w dyskusji wzięły udział osoby, które posiadają możliwie różnorodne punkty widzenia, jak również miały okazję zdobyć różnego rodzaju doświadczenia w obszarze związanym z funduszem sołeckim. Chcemy, aby możliwość wypowiedzenia się miały osoby tworzące ustawę, jak i eksperci oraz praktycy pracujący na co dzień z funduszem sołeckim.

Seminarium jest pierwszym z serii spotkań w ramach projektu Budżet Obywatelski. Uczestnictwo

w tworzeniu budżetu na poziomie lokalnym, realizowanego przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Celem projektu jest zebranie praktycznych doświadczeń związanych z wejściem w życie ustawy o funduszu sołeckim – w skali gminy oraz sołectwa, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu funduszu sołeckiego na oddolną aktywność mieszkańców oraz działalność lokalnych instytucji. Założeniem projektu jest podjęcie kompleksowej współpracy z ww. aktorami w procesie obserwacji zmian wywołanych wprowadzeniem funduszu sołeckiego.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium poprzez przesłanie e-maila na adres: biuro@lgo.pl lub faxu pod numer 022 844 73 55 do 15 lutego 2010 r.

Program seminarium _Po co nam ustawa o funduszu sołeckim