Ogłaszamy nabór na studia podyplomowe z zakresu Architektury Krajobrazu

Podyplomowe studia z zakresu Architektury Krajobrazu – trzysemestralne – 350 godzin- organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, są skierowane do nauczycieli oraz pozostałych zainteresowanych posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) chcących zdobyć dodatkową specjalizację w wyżej wymienionym kierunku oraz poszerzyć wiedzę z najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie.

Program podyplomowych studiów obejmuje następujące bloki tematyczne: ochrona i kształtowanie krajobrazu, rośliny ozdobne, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, podstawy projektowania architektury krajobrazu, prowadzenie działalności gospodarczej. Część zajęć poświęcona będzie zajęciom terenowym i praktycznym.

W realizację programu zaangażowani będą nauczyciele akademiccy, m.in. SGGW, PWSZ, pracownicy Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Krajowego centrum Edukacji Rolniczej oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

Studia kończą się egzaminem  dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (MEN-I-9bSW).

Organizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Wydział  Nauk Przyrodniczych i Technicznych
96-100 Skierniewice, Batorego 64 C
prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych; Kierownik Studiów

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
tel. 0-22 729 66 34 wew. 175

Organizacja studiów:
mgr inż. Grażyna Bulińska,g.bulinska@cdr.gov.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.,  – 604 25 33 91
mgr Maria Majszyk –          m.majszyk@cdr.gov.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   – 691 110 125
Czas trwania: 3 semestry – 350 godzin,
zjazdy co najmniej raz w miesiącu (sobota – niedziela)
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: cały rok 
najbliższy planowany termin rozpoczęcia zajęć – listopad/grudzień 2011
Termin rozpoczęcia edycji uwarunkowany jest liczbą zgłoszonych kandydatów

Zgłoszenia należy przesłać
• pocztą na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego, Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, Organizacja studiów;
• mailem
• faksem 22 729 66 41

Opłaty: 1700 zł za semestr, płatne przelewem na konto PWSZ w Skierniewicach, szczegóły przekazane zostaną na I zjeździe (istnieje możliwość wpłat ratami).

Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:
kartę zgłoszenia uczestnictwa
– kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
– kserokopię dowodu osobistego
– jedno zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów tożsamości

Poświadczenia ww. dokumentów za zgodność z oryginałem należy dokonać na I lub II zjeździe w sekretariacie studiów w Brwinowie.