Międzynarodowe projekty kulturalne

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. Przygotowanie i realizacja miedzynarodowych projektów kulturalnych (9-11 grudnia 2009)

 

Szkolenie skierowanie jest do kierowników i koordynatorów projektów kulturalnych planujących nawiązanie współpracy międzynarodowej i ma na celu:
  • podniesienie kompetencji uczestników w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji projektu międzynarodowej współpracy kulturalnej,
  • podniesienie stanu wiedzy nt. sposobów i standardów inicjowania partnerstw międzynarodowych,
  • pogłębienie kompetencji w dziedzinie komunikacji międzykulturowej i sensybilizacji kulturowej
Program szkolenia obejmuje trzy główne bloki tematyczne:
  • Przygotowanie, realizacja i ewaluacja międzynarodowych projektów kulturalnych
  • Inicjowanie partnerstw międzynarodowych
  • Trening międzykulturowy
Termin szkolenia: 9-11 grudnia 2009 r.
Rekrutacja do udziału w szkoleniu odbywa się w dn. 13 października-15 listopada 2009 r.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 600.00 zł (obejmuje koszt szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym oraz transport na trasie Warszawa-Otwock-Warszawa).
Szczegółowe informacje, program i formularz zgłoszenia dostępne są na stronie: