LGD Wspólny Trakt na wyjeździe szkoleniowym

11W dniach 27-29 maja 2016 Członkowie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej LGD „Wspólny Trakt” przebywali na wyjeździe szkoleniowym, na terenie zaprzyjaźnionej Lokalnej Grupy Działania „Aktywni Razem”.

Celem wyjazdu było szkolenie organów LGD, dotyczące Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wspólny Trakt” w okresie 2016–2022. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Gąbin zapoznał nas z projektami unijnymi zrealizowanymi na terenie gminy, przy udziale środków z LGD Aktywni Razem. Członkowie Rady LGD zostali przeszkoleni m.mi. z procedury oceny wniosków. Gospodarstwo agroturystyczne „Maciejówka” jako przykład kompleksowej oferty turystycznej, było miejscem pobytu uczestników wyjazdu.

12

W drugiej części szkolenia uczestnicy wyjazdu mieli możliwość poznania funkcjonowania i dobrych praktyk LGD „Aktywni Razem”, które przedstawiła Prezes Stowarzyszenia Pani Agnieszka Żukowska. Wzięliśmy, również udział w Rajdzie  Nordic Walking w Soczewce (ponad 10 km) – przykład imprezy integracyjnej /promującej walory Turystyczne obszaru LGD „Aktywni Razem”.

30 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29