Budowa sieciowego produktu turystyki wiejskiej – dodatkowe terminy szkoleń

Ze względu na duże zainteresowanie CDR w Krakowie uruchomił dodatkowe szkolenia nt. „Budowa sieciowego produktu turystyki wiejskiej” zarówno w Radomiu, Poznaniu, Brwinowie jak i w Krakowie; w terminach:

05-07.10.2011 roku oraz 17-19.10.2011 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie,
10-12.10.2011 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
12-14.10.2011 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
24-26.10.2011 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Szkolenie skierowane jest dla minimum 5-osobowych zespołów składających się m. in. z jednego przedstawiciela: lokalnej grupy działania (LGD), stowarzyszeń agroturystycznych, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych (LOT i ROT) działających na obszarze funkcjonowania danej LGD oraz administracji samorządowej. W szkoleniu mogą wziąć udział również przedstawiciele administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz doradcy rolni uzupełniający skład danego zespołu projektowego.

Celem szkolenia jest przekazanie przedstawicielom różnych środowisk zawodowych i społecznych, uczestniczących w różnych formach turystyki na obszarach wiejskich, wiedzy m. in. z dziedziny budowania markowego produktu turystyki wiejskiej, jego sieciowania i promocji z wykorzystaniem możliwości jakie tworzy PROW 2007-2013.

Kartę zgłoszenia udziału w szkoleniu, którą prosimy wypełnić dla każdej zgłoszonej osoby oddzielnie i przesłać w terminie do 15 września 2011roku: faksem 12 424 05 05 lub e-mailem:l.jawny@cdr.gov.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Koszty realizacji programu, zakwaterowania, wyżywienia i poczęstunku w przerwach w trakcie trwania warsztatów finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozostających w dyspozycji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestnicy szkolenia pokrywają jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia.

CDR Oddział w Krakowie zastrzega sobie dokonanie ostatecznego wyboru uczestników LGD do udziału w szkoleniach poprzez potwierdzenie e-mailem zaproszonych osób.

Informacje w sprawie rekrutacji: Łukasz Jawny –l.jawny@cdr.gov.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć., tel. 12 424 05 09

Do pobrania: