„Małe projekty, czyli jak małymi krokami dojść do wielkich osiągnięć”

30 listopada 2009 r. w sali restauracji ”Jubilatka” o godzinie 10:00 odbyło się szkolenie zorganizowane przez naszą Lokalną Grupę Działania „Wspólny Trakt” z zakresu pozyskiwania środków unijnych.

szkolenie_5

szkolenie

szkolenie_8 

W szkoleniu uczestniczyli licznie przybyli rolnicy, sołtysi, radni, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu trzech gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju (Kowala, Skaryszew  i Wierzbica). Spotkanie otworzyła Prezes LGD „Wspólny Trakt” Pani Teresa Majkusiak, która poinformowała zgromadzonych o powstaniu i działalności naszej LGD, następnie przekazała głos Panu, który dokonał prezentacji założeń brzegowych działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Wspólny Trakt” ogłosi wkrótce termin naboru wniosków na wspomniane działanie.