Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wspólny Trakt” zdnia 21.05.2010r.

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wspólny Trakt”

str. 1

str. 2

Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Wspólny Trakt” za 2009 rok.

str. 1

str. 2

str. 3

Uchwała nr 1/10 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wspólny Trakt” z dnia 21.02.2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2009 rok.

Uchwała nr 2/10 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wspólny Trakt” z dnia 21.02.2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2009 rok.

Uchwała nr 3/10 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wspólny Trakt” z dnia 21.02.2010r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu LGD „Wspólny Trakt” Pani Teresie Majkusiak z wykonywanych przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.

Uchwała nr 4/10 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wspólny Trakt” z dnia 21.02.2010r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu LGD „Wspólny Trakt” Panu Mieczysławowi Gębskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.

Uchwała nr 5/10 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wspólny Trakt” z dnia 21.02.2010r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu LGD „Wspólny Trakt” Panu Sławomirowi Kucharczykowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.

Uchwała nr 6/10 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wspólny Trakt” z dnia 21.02.2010r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu LGD „Wspólny Trakt” Pani Ninie Mąkosie z wykonywanych przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.

Uchwała nr 7/10 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wspólny Trakt” z dnia 21.02.2010r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu LGD „Wspólny Trakt” Panu Wojciechowi Kolasie z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.

Uchwała nr 8/10 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wspólny Trakt” z dnia 21.02.2010r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu LGD „Wspólny Trakt” Panu Pawłowi Piaskowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.

Uchwała nr 9/10 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wspólny Trakt” z dnia 21.02.2010r. w sprawie przeniesienia straty z 2009 roku jako koszt roku 2010.