Projekty uchwał na Walne Zebranie Członków LGD ,,Wspólny Trakt”

uchwała nr 1 zatwierdzenie sprawozdania finansowego 2010r.

uchwała nr 2 sprawozdanie z działalności Zarządu 2010r.

Uchwała nr 3 Majkusiak Teresa

Uchwała nr 4 Kucharczyk Sławomir

Uchwała nr 5 Mieczysław Gębski

Uchwała nr 6 Nina Mąkosa

Uchwała nr 7 Pawel Piasek

Uchwała nr 8 Kolasa Wojciech

uchwała nr 9 w sprawie przeniesienia strat