Zaproszenie na spotkania dla mieszkańców Gmin; Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica

Zaproszenie na spotkania LGD WTZAPROSZENIE NA SPOTKANIA dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

Strategia jest jednym z warunków, który umożliwi mieszkańcom gmin członkowskich LGD „Wspólny Trakt” pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji, wydarzeń, tworzenie miejsc pracy i wszelkich inicjatyw, które będą wpływać na rozwój Naszego regionu i poprawę jakości życia. Spotkania posłużą opracowaniu diagnozy obszaru, analizy SWOT i celów strategii z udziałem uczestników. Serdecznie zapraszamy wszystkich: mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz organizacji publicznych, grupy formalne i nieformalne do wyrażenia swojego zdania – tak by Lokalna Strategia Rozwoju była odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwań wszystkich grup społecznych z obszaru LGD „Wspólny Trakt” i umożliwiała realizacje Państwa konkretnych pomysłów. Spotkania odbędą się w 4 gminach należących do LGD „Wspólny Trakt”

Zaproszenie na spotkania LGD WTZaproszenie dla mieszkańców Gmin; Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica