XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne będzie miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego. Sympozjum odbędzie się w dniach 9-11 września 2013 r. w na terenie Farmy Krzyczki w miejscowości Krzyczki Szumne gmina Nasielsk. Temat przewodni konferencji brzmi: „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej”.

Inicjatywę organizacji Sympozjum podejmują wspólnie:

  • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie,
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie,
  • Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”,
  • Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi”.

Celem Sympozjum jest wymiana poglądów, osiągnięć i doświadczeń w zakresie następujących zagadnień szczegółowych:

  • wykorzystanie technik komunikacyjnych i metod doradczych w działalności turystycznej,
  • rola mediów tradycyjnych i nowych w popularyzowaniu turystyki wiejskiej,
  • promocja obiektów turystyki wiejskiej,
  • marketing terytorialny w turystyce wiejskiej,
  • instytucjonalne uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej.

Sympozjum towarzyszyć będzie wydawnictwo konferencyjne w formie monografii Wydawnictwa SGGW.

Termin zgłoszeń tytułu artykułu wraz z krótkim opisem planowanej treści – do dnia 15 marca 2013 r.; pełne teksty artykułów będą przyjmowane do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Szczegółowe informacje o Sympozjum TUTAJ

Sekretariat Sympozjum:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Elżbieta Kmita-Dziasek (12 424 05 23), Klaudia Kieljan (12 424 05 13)
drow.krakow@cdr.gov.pl
Rekrutacja:
Zespół  Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego
Sylwia Filas, Teresa Sędzik (12 424 05 54)
szkolenia.krakow@cdr.gov.pl