XIV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne „Turystyka wiejska – społeczny wymiar w ekonomicznym kontekście”

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie od wielu lat jest organizatorem Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego stanowiącego forum integracji środowisk skupionych wokół rozwoju turystyki wiejskiej oraz płaszczyznę wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauką, instytucjami publicznymi i praktyką. Organizowane początkowo corocznie, a obecnie w cyklu dwuletnim Sympozjum gości każdorazowo w innej części Polski, stwarzając, poza merytoryczną dyskusją, dodatkowe szanse prezentacji i promocji poszczególnych regionów. W swej historii Sympozjum gościło już na Suwalszczyźnie, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Lubelszczyźnie, Ziemi Lubuskiej, Podlasiu, w Bieszczadach, Sudetach, Beskidzie Sądeckim, Północnej Wielkopolsce, na Podkarpaciu i Pomorzu Gdańskim.

Inicjatywę organizacji XIV Sympozjum Agroturystycznego podjęło wraz z Centrum województwo zachodniopomorskie reprezentowane przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Środkowopomorską Grupę Działania i Lokalną Organizację Turystyczną w Sianowie.

Tegoroczna edycja Sympozjum odbędzie się w dniach 13–15 września 2011 w Mielnie – Unieściu. Konferencja zajmie się tematyką społecznego wymiaru turystyki i przedsięwzięć z zakresu infrastruktury społecznej na wsi w powiązaniu z zagadnieniami kierunków rozwoju turystyki wiejskiej w nowym okresie programowania UE po roku 2013. Zamierzeniem organizatorów jest podjęcie ogólnopolskiej dyskusji na temat nowego spojrzenia na społeczno-ekonomiczny potencjał wsi oraz miejsca i roli turystyki wiejskiej w kreowaniu gospodarki wiejskiej. Omówieniu i dyskusji poddane zostaną następujące kwestie:

•Turystyka wiejska jako narzędzie poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

•Rozszerzenie funkcji turystyki wiejskiej o produkty turystyki społecznej i działania na rzecz włączenia społecznego.

•Twórcza organizacja przestrzeni i wykorzystanie kapitału społecznego wsi dla budowania specjalistycznych produktów turystycznych.

•Zarządzanie wiejskimi produktami turystycznymi przez przedsiębiorstwa społeczne.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową http://www.agroturystyka.edu.pl/sympozjum2011