XII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

W dniach 21 – 23 września 2009 r. w Gdańsku-Jelitkowie, województwo pomorskie, odbyło się XIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne pn. „Marka wiejskiego produktu turystycznego”. 

Sympozjum, które swoimi korzeniami sięga 1993 roku, to inicjatywa służąca wymianie doświadczeń i nawiązywaniu kontaktów zawodowych pomiędzy podmiotami aktywnie angażującymi się w rozwój turystyki wiejskiej. Organizowane początkowo corocznie, od roku 2000 Sympozjum zbiera się w cyklu dwuletnim i każdorazowo gości w innej części Polski, stwarzając, poza merytoryczną dyskusją, dodatkowe szanse prezentacji i promocji poszczególnych regionów. W swej historii Sympozjum gościło już na Suwalszczyźnie, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Lubelszczyźnie, Ziemi Lubuskiej, Podlasiu, w Bieszczadach, Sudetach, Beskidzie Sądeckim i Wielkopolsce.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zorganizowało XIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne przy współpracy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Stowarzyszenia Agroturyzmu w Gdańsku.

Patronat nad konferencją objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Ogólnopolska konferencja dotyczyła rynkowego wizerunku wiejskiego produktu turystycznego, dziedzictwa kulturowego jako składnika marki regionalnej. Dyskutowano także na temat determinantów rozwoju produktów markowych w turystyce wiejskiej oraz postrzegania turystyki wiejskiej jako jednego z obszarów polskiej marki turystycznej. W konferencji wzięło udział 150 osób – przedstawiciele nauki, doradztwa, stowarzyszeń agroturystycznych, władz samorządowych z terenu całego kraju oraz administracji państwowej szczebla centralnego. Konferencji towarzyszy wydawnictwo pt. „Marka wiejskiego produktu turystycznego” – monografia Akademii Morskiej w Gdyni. Wydawnictwo obejmuje 42 referaty. Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.