Warszawa – seminarium pt.: „Zagadnienia finansowe oraz aspekty kontroli w projektach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Program seminarium:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007- 2013. Zasady aplikowania o środki – Monika Kurek

Kontrola w procesie wdrażania RPO WM 2007-2013. Wymierzenie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE – Wojciech Łysik

Ocena nieprawidłowości wykorzystywanych środków zagranicznych, zwrotu wykorzystywanych nieprawidłowo środków oraz wykluczenia prawa do ich otrzymania w przyszłości – Ewaryst Kowalczyk

Odpowiedzialność za nieprawidłowe przyznanie i przekazanie środków zagranicznych, nieprawidłowe wykorzystanie dotacji rozwojowych oraz naruszenie procedur przy wykorzystaniu środków z UE – Ewaryst Kowalczyk

Czas trwania seminarium:

w godzinach 8:30 – 15:00

Typ wnioskodawców:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  • Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jst, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd.

 

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: rpowm_szkolenia@mazowia.eu

Pliki do pobrania: