SZANSA DLA OSÓB POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA – KONFERENCJA

26 listopada br. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie organizuje pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika konferencję pt. „Powrót na rynek pracy – Europejski Fundusz Społeczny – szansą na aktywizację zawodową osób bezrobotnych po 45/50 roku życia”, na którą zaprasza osoby powyżej 45 roku życia pozostające bez zatrudnienia. Konferencja odbędzie się w Kyriad Prestige Hotel (ul. Towarowa 2, Warszawa).

 

W porównaniu z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Polska, w tym również Mazowsze, w najniższym stopniu wykorzystuje potencjał, jakim jest wiedza, doświadczenie i praktyka osób po 45 roku życia. W dużej mierze ta grupa społeczeństwa jest bierna zawodowo oraz znacznie częściej niż w przypadku pozostałych grup wiekowych, dotyka ją problem długotrwałego bezrobocia, co dodatkowo utrudnia ich efektywną aktywizację zawodową.

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszy Społecznego mogą przyczynić się do mogą ułatwić powrót na rynek pracy. Uczestnicy projektów mają szansę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowe, czy też poprawić zdolności interpersonalne – zainwestować w siebie w myśl idei Człowiek – najlepsza inwestycja. Celem konferencji jest prezentacja obszaru i możliwości wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia z grupy 45+ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas panelu dyskusyjnego zaprezentowane zostaną wybrane projekty skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia oraz możliwości uzyskania dotacji na otwarcie własnej firmy.

Dodatkowym wydarzeniem będzie ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie skierowanym do młodzieży na najciekawszy komiks pt. ”Człowiek – najlepsza inwestycja”.

Formularz zgłoszeniowy i program konferencji znajdują się na stronie http://wup.mazowsze.pl/new/konferencja/index.html.