SKANSEN ZAPRASZA NA SESJĘ NAUKOWĄ

6 lutego br. o godzinie 12.00 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu rozpocznie się sesja naukowa pt. „Tradycyjne sady i ich ochrona”.

Program konferencji obejmuje cykl następujących referatów:

1. Referat pt. „Historia i znaczenie sadów tradycyjnych dla obszarów wiejskich” – mgr Grzegorz Hodun

2. Referat pt. „Zapobieganie i ochrona ekologicznych upraw roślin sadowniczych przed szkodnikami i chorobami” – dr Barbara Bryk

3.Referat pt. „Odmiany i agrotechnika w gospodarstwach przydomowych ” – dr Elżbieta Rozpara

Po części wykładowej przewidziano panel dyskusyjny.

Zorganizowanie konferencji jest możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników Zakładu Odmianoznawstwa, Zasobów Genowych i Szkółkarstwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach. Zakres prowadzonych przez Instytut badań koncentruje się wokół wzrostu i owocowania roślin oraz doskonalenia technologii rozmnażania roślin sadowniczych. Zespołowi badawczemu nieobce są również badania nad poprawą jakości owoców oraz zwiększaniem produktywności upraw sadowniczych przez wdrożenie do praktyki nowych odmian.

Wstęp na konferencję jest wolny