Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na konferencję „Mazowsze pięknieje”.

Cykl konferencji zatytułowanych „Mazowsze pięknieje” odbędzie się w 6 oddziałach zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w tym również w Radomiu w dniu 26 października 2009 r, w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Kościuszki 5 a.

formularz_zgloszeniowy

program_konferencji

Podczas konferencji zostanie podsumowany stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w 2009 roku, oraz zagadnienia pomocy publicznej i zasady oceny merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wdrażanego na Mazowszu w latach 2007 – 2013.

Uczestnictwo w konferencjach jest bezpłatne.