MAZOWIECKA DEBATA SPOŁECZNA NA TEMAT PROJEKTU „KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020: REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE”

27 października br., o godz. 13.00, w gmachu Muzeum Niepodległości w Warszawie (Aleja Solidarności 62), odbędzie się debata społeczna poświęcona projektowi „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020”. Celem spotkania jest podjęcie dyskusji na temat zagadnień strategicznych z punktu widzenia rozwoju nie tylko Mazowsza, ale także całego kraju.

Organizatorami konferencji są: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dokument, któremu poświęcona zostanie debata ma ogromne znaczenie dla przyszłości i możliwości rozwoju Mazowsza m.in. ze względu na ustalenie kształtu budżetu i perspektywę wydatkowania środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Rozmowy dotyczyć mają również modyfikacji proponowanych przez rząd, dotyczących podstawowych zasad związanych z wizją, celami strategicznymi i krajowymi oraz ramami finansowania. Zagadnienia te warunkowane są najważniejszymi wyzwaniami polityki regionalnej do roku 2020. W ramach programu spotkania przewiduje się wystąpienia m. in.: Pani Elżbiety Bieńkowskiej – Ministra Rozwoju Regionalnego, Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pani Hanny Jahns – Sekretarza Stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a także dyskusję panelową z udziałem przedstawicieli środowisk eksperckich, akademickich i naukowych.

Zainteresowanych udziałem w konferencji poświęconej debacie nad KSRR prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej
– na adres e-mail: j.stefaniuk@mazovia.pl
– na adres pocztowy:
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5 (IIIp.)
03-718 Warszawa
z dopiskiem: debata nt. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
lub
– na nr fax: (022) 5979 752 z dopiskiem: debata nt. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
W konferencji będą mogły wziąć udział tylko osoby zarejestrowane. Udział jest bezpłatny.

Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020

Załączniki do Projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020Karta zgłoszeniowa