KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ZMIAN PLANU DZIAŁANIA SR KSOW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM NA LATA 2008-2009

Przedstawiamy Państwu projekt zmian Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2008-2009. Zmiany dotyczą zakresu określonego w § 7 pkt 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich, tj. planu finansowego, z podziałem na poszczególne zadania objęte planem działania.
Wszelkie uwagi do powyższego projektu, prosimy kierować na adres e-mail: j.krzeminska@mazovia.pl oraz m.kowalik@mazovia.pl do dnia 21 października 2009 r., do godziny 15:00.

Plan Działania SR KSOW WM 2008-2009