ANKIETA INFORMACYJNA MONITORUJĄCA DORADZTWO ŚWIADCZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW LGD „WSPÓLNY TRAKT”

Szanowni Mieszkańcy obszaru LGD „Wspólny Trakt” (gminy: Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica)

Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest określenie, jakości i efektywności świadczonego doradztwa w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wspólny Trakt na lata 2014-2020.

Prosimy o wypełnienie ankiety i przekazanie jej osobiście do biura LGD „Wspólny Trakt” w Skaryszewie (ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew) lub drogą mailową na adres: lgd@wspolnytrakt.pl

Ankieta moniturująca doradztwo LGD Wspóny Trakt

Ankieta jest anonimowa. Państwa ocena służy podniesieniu, jakości i efektywności oferowanych przez nas doradztwa.