Gmina i Miasto Skaryszew

Gmina i Miasto Skaryszew położone są w południowej części byłego województwa radomskiego. Powierzchnia miasta wraz z gminą wynosi 179,3 km kw. Gmina i miasto liczy 33 sołectwa, a liczba ludności wynosi ogółem 12818 osób, w tym 6427 mężczyzn i 6391 kobiet.

Gmina Skaryszew położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Radomia, w odległości 13 km od Radomia w kierunku Iłży. Miasto i gmina posiada dogodne połączenie drogowe z resztą kraju. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 9 Radom – Rzeszów, przy której zlokalizowane są dwie stacje paliw. W mieście istnieje automatyczna centrala telefoniczna oraz dwie wieże telefonii komórkowej GSM.

Gmina ma charakter rolniczy, a miasto pełni funkcję skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego, usługową w obsłudze rolnictwa, przemysłową oraz obsługi komunikacji i transportu. Teren gminy charakteryzuje się niewielką lesistością, a warunki glebowe należą do przeciętnych.

Miasto Skaryszew pełni funkcję ośrodka administracyjno – usługowo – mieszkaniowego, jest również siedzibą Urzędu Miasta i Gminy, Banku Spółdzielczego, biur Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” wraz z punktami obsługi ludności: restauracja, piekarnia, pawilony handlowe.

W mieście znajduje się również Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisariat Policji, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna, poczta, dwie apteki, dwie lecznice dla zwierząt, Samorządowe Przedszkole, Zespół Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej oraz siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej. Miasto i Gmina

Gmina i Miasto Skaryszew położone są w południowej części byłego województwa radomskiego. Powierzchnia miasta wraz z gminą wynosi 179,3 km kw. Gmina i miasto liczy 33 sołectwa, a liczba ludności wynosi ogółem 12818 osób, w tym 6427 mężczyzn i 6391 kobiet.

Gmina Skaryszew położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Radomia, w odległości 13 km od Radomia w kierunku Iłży. Miasto i gmina posiada dogodne połączenie drogowe z resztą kraju. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 9 Radom – Rzeszów, przy której zlokalizowane są dwie stacje paliw. W mieście istnieje automatyczna centrala telefoniczna oraz dwie wieże telefonii komórkowej GSM.

Gmina ma charakter rolniczy, a miasto pełni funkcję skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego, usługową w obsłudze rolnictwa, przemysłową oraz obsługi komunikacji i transportu. Teren gminy charakteryzuje się niewielką lesistością, a warunki glebowe należą do przeciętnych.

Miasto Skaryszew pełni funkcję ośrodka administracyjno – usługowo – mieszkaniowego, jest również siedzibą Urzędu Miasta i Gminy, Banku Spółdzielczego, biur Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” wraz z punktami obsługi ludności: restauracja, piekarnia, pawilony handlowe.

W mieście znajduje się również Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisariat Policji, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna, poczta, dwie apteki, dwie lecznice dla zwierząt, Samorządowe Przedszkole, Zespół Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej oraz siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej.

Imprezy odbywające się cyklicznie (co roku):

luty (pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu)

skaryszewski jarmark koński – Wstępy

czerwiec

festyn z okazji Dnia Dziecka
dziecięce zawody wędkarskie
sobótka – 23 czerwca

lipiec – pierwszy weekend

Dni Skaryszewa

wrzesień

Dożynki Miasta i Gminy
regionalna spartakiada integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych