Ruiny murowanego klasycystycznego dworu z XIX w. w Kosowie

Klasycystyczny dwór w Kosowie powstał w II poł. XIX w. gdy wieś należała do rodziny Niecieckich herbu Poraj. Przed budynkiem zwróconym frontem ku północy usytuowany był podjazd z owalnym klombem. Wokół dworu znajdują się pozostałości parku z licznymi nasadzeniami starych drzew: lip, dębów i akacji. Po 1945 r. dwór stał się własnością Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Kosowie powstałego przy szpitalu w Krychnowicach. Ostatni remont dworu przeprowadzono w końcu lat 70. XX w. Od tego okresu następowała systematyczna dewastacja zabytkowego obiektu. W połowie lat 80. stał się własnością Szkoły Rolniczej w Wacynie, później Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. W 2005 r. znajdujący się w stanie ruiny dwór w Kosowie został przejęty przez Urząd Gminy w Kowali.

źródło: Urząd Gminy w Kowali