link do facebook

Gminy członkowskie

Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych – część 1.

Plan wydarzenia Zakres tematyczny: 1 Władze w organizacjach – Walne Zebranie Członków, Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna 2 Kompetenc

Operacja własna LGD nr 1/2020/OW – brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 27 luty 2020 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt’

Poradnik dla Kół Gospodyń Wiejskich – zapraszamy do lektury

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem dla Kół Gospodyń Wiejskich, opracowanym przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi P

Zdalne działanie biura w dniach od 16.03.2020 do 27.03.2020

Szanowni Państwo !             W związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem

Dlaczego warto tworzyć wioski tematyczne?

Przemysław Chrzanowski, Witryna Wiejska: Czym są wioski tematyczne? Krzysztof Szustka, Animator Wiosek Tematycznych – To pom

Płatności bezpośrednie – oświadczenie rolnika o braku zmian

Rolnicy mogą już składać oświadczenia, w których potwierdzają brak zmian w porównaniu do ubiegłorocznego wniosku o płatności bezpo


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO