link do facebook

Gminy członkowskie

POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT” – 17.05.2018r.

W dniu 17.05.2018 r. o godz. 900 w Skaryszewie ul. Słowackiego 6 (w budynku Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 19) odbyło się Posiedz

Zaproszenie na szkolenie pt. „Warsztaty tworzenia projektów grantowych”

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) oraz LGD „Wspólny Trakt” zapraszają na szkolenie pn. „Warsztaty tworzenia

Spotkania informacyjno – konsultacyjne

W dniach od 24 do 27 kwietnia 2018r. odbyły się spotkania informacyjne na temat: Możliwości włączenia się do realizowanych projekt

Stobrawski Festiwal Produktu Turystycznego i Kulturowego realizowany w ramach projektu współpracy pn.: „Nasze Lokalne Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj

„Lokalna Grupa Działania serdecznie zapraszamy na Stobrawski Festiwal Produktu Turystycznego i Kulturowego realizowany w ram

Spotkanie animacyjne dotyczące włączenia mieszkańców Gminy w proces przygotowania do konkursu grantowego

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, m.in. stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, k

Strona 5 z 195« Pierwsza...34567...Ostatnia »

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO