link do facebook

Gminy członkowskie

Pierwsze Walne Zebranie ELARD w ramach Szwedzkiej Prezydencji

Nowym prezesem ELARD (Europejskie Stowarzyszenie Lokalnych Grup Działania) pod koniec ubiegłego roku została Marion Eckardt ze Szw

Warsztat Refleksyjny LGD Wspólny Trakt 2020

W dniu 24.01.2020 r., w Modrzejowicach odbył się Warsztat Refleksyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie LGD Wspólny Trakt zgodnie

ROWER + dostępny w serwisie tras CzasNaMarsz.pl

Sieć tras rowerowych, utworzonych i odnowionych w ramach projektu Rower+ dostępna jest w serwisie tras CzasNaMarsz.pl: http://www.

Aktualny harmonogram planowanych naborów wniosków PROW 2014-2020

Aktualny harmonogram planowanych naborów wniosków PROW 2014-2020 ogłaszanych przez ARiMR Źródło; ARiMR

WARSZTAT REFLEKSYJNY LGD „Wspólny Trakt” 2020

Zgodnie z wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.), na początku każdego roku LGD dokonu

Ponadczasowe Fundusze Europejskie

Stary rok przeszedł już do historii, nadszedł nowy, 2020. Jedni z sentymentem podchodzą do upływającego czasu, inni się cieszą nad


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO