link do facebook

Gminy członkowskie

Konsultacje obywatelskie w sprawie przyszłości Europy

Szanowni Państwo, zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do wzięcia udziału w konsultacjach obywatelskich dotyczących przyszłości Uni

IX edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii

GAZ-SYSTEM ogłasza IX edycję konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii. Zgodnie z regulaminem do każdego z pięciu województw:

Metodyka wsparcia doradczego dla LGD w procesie komercjalizacji

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie pod tytułem „Metodyka wsparcia doradczego dla LGD

Zaproszenie do udziału w konkursie na projekty z PROW 2014-2020

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs Rural Inspiration Awards. Konkurs zorganizowany z okazj

Ankieta Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

Zapraszamy do wypełniania ankiet , informacje pozyskane z ankiety pozwolą Nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania infor

Rolniku, sprawdź czy ARiMR zna twój aktualny numer rachunku bankowego – bez tego nie otrzymasz należnych dopłat

Od 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO