link do facebook

Gminy członkowskie

Wzory dokumentów dla operacji w działaniu „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 oraz art.37 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoj

Szkolenie pt. Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów grantowych

W dniu 15 luty 2018r (czwartek), odbędzie się szkolenie pt. Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania pro

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” zwołuje Walne Zebranie Członków

Zgodnie z § 17 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków,

Walne Zebranie Członków LGD Wspólny Trkat

Szanowni Państwo  Zgodnie z § 17 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” Zarząd zwołuje W

Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wspólny Trakt”

W dniu 16 stycznia br. w Skaryszewie odbył się warsztat refleksyjny podczas którego członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura ora

W dniu 1 lutego 2018r. biuro LGD Wspólny Trakt będzie nieczynne

Informujemy, iż w dniu 1 lutego 2018r. (czwartek) Biuro Stowarzyszenia LGD Wspólny Trakt będzie nieczynne, z powodu wyjazdu służbo

Strona 5 z 191« Pierwsza...34567...Ostatnia »

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO