link do facebook

Gminy członkowskie

Rusza konkurs FIO 2020

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytuc

Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – II edycja wojewódzka

Serdecznie zapraszamy sołectwa z terenu województwa mazowieckiego, które realizowały w latach 2010–2019 projekty finansowane ze śr

Cykl radiowy „Mazowiecki Poradnik Rolniczy”

Radio jest doskonałym nośnikiem informacji. To z lokalnych rozgłośni mieszkańcy czerpią wiedzę, na temat tego, co się dzieje w naj

WIEŚci z Mazowsza powróciły w nowej, krótszej, bardziej dynamicznej formie

Na specjalnie dedykowanym kanale YouTube dwa razy w tygodniu znajdziecie aktualne informacje o KSOW, PROW i życiu Województwa Mazo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” w Wierzbicy dokonało wyboru Rady, Zarządu i Komisji rewizyjnej na następną kadencję

W dniu 6 listopada 2019  roku o godz. 1630 (II termin) w Domu Weselnym „Jarzębina”, ul. Ogrodowa 21 w Wierzbicy,odbyło się Wa

Ponad 8,4 mln zł na targowiska i bazarki na Mazowszu

Samorząd województwa rozpoczyna nabór wniosków na budowę i modernizację targowisk. W tym roku w puli jest ponad 8,4 mln zł. Dzięki


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO