link do facebook

Gminy członkowskie

Szkolenie internetowe pt. „BUDOWA PLANÓW MARKETINGOWYCH DLA FIRM DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „BUDOWA PLANÓW MARKETIN

Zapraszamy na szkolenie MODR

20 listopada 2018 roku w miejscowości Klwów w „Zajeździe Lwowskim” ul. Opoczyńska 45, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddz

ARiMR zaprasza do swojej Centrali na drugie szkolenie z działania M16 WSPÓŁPRACA

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wsparciem dostępnym w ramach działania „Współpraca”, Agencja Restrukturyzacj

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH STAROSTY RADOMSKIEGO

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH STAROSTY RADOMSKIEGO (podstawa prawna:  znowelizowana ustawa z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stow

Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych – narzędzia internetowe

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu organizuje w dniu 6. listopada 2018 r. (wtorek) w siedzibie Oddziału C

ARiMR szkoli grupy operacyjne

W związku z ogłoszeniem II naboru do działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Ro


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO