link do facebook

Gminy członkowskie

Jakiej przyszłości chcesz dla obszarów wiejskich?

Weź udział w kreowaniu przyszłości obszarów wiejskich. Świat, w którym żyjemy, doświadcza i przechodzi głębokie przemiany. Okulary

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2020

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi

Walne Zebranie Członków LGD Wspólny Trakt 26.06.2020

Szanowni Państwo   Zgodnie z § 17 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” Zarząd zwołuje

Odpocznij na Mazowszu! Otwarcie sezonu turystycznego

Samorząd województwa zachęca do spędzenia części tegorocznych wakacji na Mazowszu. Z rodziną i przyjaciółmi, na łonie natury czy z

Kondolencje dla Mieczysława Gębskiego

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” składa kondolencje naszemu koledze, Mieczysławowi Gębskiemu, z powodu

Ponad 30 mln zł z budżetu Mazowsza na drogi dojazdowe do gruntów rolnych i małą retencję

Już wkrótce, dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego na Mazowszu zrealizowanych zostanie 300 inwestycji związanych z o


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO