link do facebook

Gminy członkowskie

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”WSPÓLNY TRAKT” NA SKARYSZEWSKICH WSTĘPACH 2019

Wstępy – Skaryszewski Jarmark Koński, to impreza handlowo-folklorystyczna o kilkusetletniej tradycji powstała w konsekwencji z prz

„Produkt tradycyjny i lokalny – nowe możliwości logowania go na rynku” w Tarczynie

Stowarzyszenie Nasza Wieś Józefów z Gminy Kowala oraz Stowarzyszenie Zawsze Razem z Gębarzowa reprezentowały Lokalną Grupę Działan

SKARYSZEWSKI JARMARK KOŃSKI WSTĘPY 2019

„Niemalże 400 lat tradycji, tysiące zwiedzających, dziesiątki kramów i straganów, a przede wszystkim konie. Skaryszewski Jar

Zaproszenie na szkolenie pt. „Nowe wzory ofert”

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) oraz LGD „Wspólny Trakt” zapraszają na szkolenie pn. „ Nowe wzory ofert ”

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

JA w Internecie Gmina Skaryszew

✔️Za nami I część szkolenia ,,Kultura w sieci,, 💪💪 ✔️Grupa szkoleniowa dowiedziała się


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO