Gminy członkowskie

Listy doradców i ekspertów

System teleinformatyczny Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie służy do rejestracji planów działalności rolnośrodowiskowej oraz

Zakończenie RPO WM 2007–2013

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013 zatwierdził sprawozdanie końcowe z realizac

Uruchamianie działalności produkcji żywności przetworzonej w zakresie rolniczego handlu detalicznego – relacja ze szkolenia

W dniach 1-2 marca 2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu odbyło się szkolenie pt. „Uruchamianie działalności pr

DRZEWKO ZA ODPADY – PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI „EKO SKARYSZEW”

Od 15 marca wspólnie z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie ruszamy z kolejną eko-akcją „EKO SKARYSZ

Walne Zebranie Członków LGD Wspólny Trakt

Zgodnie z § 17 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków,

Strona 5 z 171« Pierwsza...34567...Ostatnia »

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO