link do facebook

Gminy członkowskie

PROJEKT „AKTYWNY ABSOLWENT”

Instytut Tyflologiczny PZN zaprasza do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent” współfinansowanego ze środków PFRON, realizowa

Jak skorzystać z Funduszy Europejskich

Wciąż słyszysz o Funduszach Europejskich? Masz znajomych, którzy dzięki nim rozwinęli firmę lub dostali pracę? Na to, by dołączyć

Narodowa Wystawa Rolnicza

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 r. Ministerstwo Rolnictwa i

Walne Zebranie Członków LGD Wspólny Trakt 14.11.2018

Zgodnie z § 17 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków,

Umowa projektu współpracy „Razem Objedziemy Wspólny Europejski Region – projekt oznakowania rowerowych szlaków turystycznych (+)” podpisana

W dniu 20 listopada w ŚWIĘTOKRZYSKIM BIURZE ROZWOJU REGIONALNEGO w Kielcach Pan Prezes Jan Gula i Wiceprezes Agnieszka Idzik Napió

Zaproszenie na szkolenie

ZAPROSZENIE Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Radomiu PZDR Radom Zaprasza na szkolenie pt. „


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO