link do facebook

Gminy członkowskie

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność zaprasza do udziału w szkoleniach połączonych z wyjazdem studyjnym

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w związku z realizacją projektu pt. „Współdziałanie rolników szansa ich r

Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi – e-learning dla mieszkańców wsi

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych, pracowników UG, członków KG

Samorząd Mazowsza powołał Radę ds. Unii Europejskiej

Przy marszałku województwa mazowieckiego powstała Rada ds. Unii Europejskiej. Wśród zadań Rady jest m.in. budowa społeczeństwa oby

Operacja własna LGD nr 1/2020/OW wybrana do realizacji

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Wspólny Trakt W związku że żaden podmiot inny niż LGD uprawniony do wsparcia, nie zgłos

„Cudze chwalicie, swoje poznajcie”

„Cudze chwalicie, swoje poznajcie” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO