link do facebook

Gminy członkowskie

Zaproszenie na szkolenie pt. „Nowe wzory ofert”

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) oraz LGD „Wspólny Trakt” zapraszają na szkolenie pn. „ Nowe wzory ofert ”

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

JA w Internecie Gmina Skaryszew

✔️Za nami I część szkolenia ,,Kultura w sieci,, 💪💪 ✔️Grupa szkoleniowa dowiedziała się

W piątek biuro czynne krócej

Informujemy, że w piątek, 31 maja ze względu na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Lokalnej Grupy Działania, biuro będzie c

JA w Internecie GMINA Skaryszew

Trwa nabór dla mieszkańców gm. Skaryszew na szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych „Ja w Internecie”. 

Warsztat refleksyjny – ewaluacja wewnętrzna za 2018 r.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwo


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO