Gminy członkowskie

W dniach 23-24 października biuro nieczynne – zapraszamy na warsztaty do Płudnicy

Warsztaty tworzenia projektów Cel szkolenia:   Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w zakresie metodyki tw

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkure

Koncepcja wdrażania przedsięwzięcia „Są wśród nas” realizowanej przez LGD „Wspólny Trakt” w ramach LSR na lata 2016 – 2023

Program seminarium informacyjnego na temat: możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści oraz m

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

PROW 2014 – 2020 wszystkie dokumenty po aktualizacji – przejdź do portalu MRiRW    Dodatkowe dokumenty pomoc

PULS Wsi – zapraszamy do udziału w pierwszym seminarium

Zapraszamy ekspertów zajmujących się uczestnictwem lokalnych środowisk w różnych dziedzinach życia społecznego do udziału w pierws

Kolejna inwestycja w ramach środków LGD Wspólny Trakt zakończona

Według projektu wykonano montaż kilku nowych urządzeń do zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną, elastyczną, przepuszczalną z&n

Strona 4 z 180« Pierwsza...23456...Ostatnia »

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO