link do facebook

Gminy członkowskie

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 2/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „

Poznajmy się! Spotkanie dla ngo z powiatu radomskiego

Federacja Mazowia wraz z Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z powiatu radomski

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych organizowane w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  oraz Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” zaprasza przedstawicieli organi

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwie

Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt” – Są wśród nas

Uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt” Nr VII/18 w dniu 30.05.2018r. (środa) o godzinie 900, które odbędzie s

Kondolencje

 Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami   Pani Annie Kasińskie

Strona 4 z 195« Pierwsza...23456...Ostatnia »

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO