link do facebook

Gminy członkowskie

Granty do wzięcia na Mazowszu! Rusza II nabór wniosków!

49 mazowieckich gmin skorzystało do tej pory z grantów w programie „Ja w internecie”. Teraz szansa dla kolejnych miejscowości w re

Festiwal Ziemniaka i konkurs z Okrasą

Zapraszamy Państwa na Festiwal Ziemniaka, który odbędzie się 7 października 2018 roku w Muzeum Wsi Radomskiej. Festiwal Ziemniaka

Przestrzeganie zasad higieny jako element ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na szkolenie pt. Przestrzeganie zasad higieny jako elemen

Zapraszamy podmioty z branży „EKO” do współpracy przy kampanii promującej żywność i produkty ekologiczne

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA zaprasza podmioty z branży „EKO” do współpracy przy kampanii społecznej mającej na celu promocję ży

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych STOPA ogłaszają Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2018”. Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00

16 sierpnia 2018 ruszył Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Nowa audycja z cyklu Mazowieckiego Poradnika Rolniczego

To siódma z cyklu audycja – Mazowiecki Poradnik Rolniczy. Tematem wiodącym programu jest: Agroturystyka na Mazowszu. Zapraszamy do


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO