link do facebook

Gminy członkowskie

Polska delegacja w Europejskim Parlamencie Wiejskim w Candas 2019

W dniach 6-9 listopada 2019 r., w miasteczku Candas w regionie Asturii w Hiszpanii, odbyło się czwarte spotkanie Europejskiego Par

Programowanie rozwoju obszarów wiejskich ze środków europejskich w perspektywie 2021-2027

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie poświęcone programowaniu działań publicznych na rzecz rozwoju wsi, ws

Animatorzy Kultury 2019

Jedenasta edycja Powiatowego Dnia Animatora Kultury odbyła się  w Miejskim Centrum Kultury i Biblioteki w Pionkach. Jak co ro

Nawet 500 tys. zł na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

Od 29 listopada do 28 grudnia 2019 r. rolnicy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo będą mogli składać w Agencji Restruk

Kupuj świadomie!

Pamiętaj, że kupując polskie produkty, masz wpływ na wzrost sprzedaży krajowych produktów i zachęcasz producentów do umieszczania


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO