Gminy członkowskie

DZIECIAKI I MŁODZIEŻ POROZMAWIAJMY O BIBLIOTECE!

PRZYJDŹ NA WARSZTATY KONSULTACYJNE DO CHOMENTOWSKIEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W  CHOMENTOWIE PUSZCZ 8 CZERWCA 2017r.  O

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2017 – Rozwój działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju 31.03.2017

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 -2023 (aktualizacja 31 03 2017) Procedura oceny i wyboru operacji LGD WT – aktualizac

Umowa ramowa na lata 2016-2023 Harmonogram naborów – jednolity 31.03.2017 PDF Harmonogram realizacji planu komunikacji na ro

Strona 3 z 17312345...Ostatnia »

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO