link do facebook

Gminy członkowskie

Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

W ślad za Europejskim Stowarzyszeniem LGD – ELARD przypominamy o konsultacjach w sprawie funduszy UE. Można w tej ankiecie p

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 1/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „

eWniosekPlus

ROLNIKU złóż wniosek o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus

Link do generatora wniosków grantowych

Link do generatora wniosków grantowych ; https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=9462e00f46a808af&&b=8eedc94e2

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”WSPÓLNY TRAKT” NA SKARYSZEWSKICH WSTĘPACH 2018

Wstępy – Skaryszewski Jarmark Koński, to impreza handlowo-folklorystyczna o kilkusetletniej tradycji powstała w konsekwencji z prz

Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach s

Strona 3 z 19112345...Ostatnia »

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO