link do facebook

Gminy członkowskie

Jak klauzule społeczne mogą wspierać rozwój lokalny i wzmacniać pozycję władz lokalnych

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Lokalna Grupa Działania  „Wspólny Trakt” zapraszają Państwa na bezpłatne semi

„mikroGRANTY mOWES”.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza organizacje pozarządowe z subregionu radomskiego do składania wni

10. Forum Rozwoju Mazowsza

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na 10. Forum Rozwoju Mazowsza w dniach 16-17 października 2019 r, które

Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ – DESIGN THINKING O TURYSTYCE WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYCE

Zaproszenie na konferencję pt.  „Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ – DESIGN THINKING o turystyce wiejskiej i agroturystyce”, która odbę

Weź udział w głosowaniu na Lidera Zmian 2019!

Organizatorem konkursu „Lider Zmian 2019” jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Celem konkursu „Lide

Koncert charytatywny Stowarzyszania Razem z Radomia

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” powstało w 2004 roku w odpowiedzi na potrzeby lokalnego środowiska osób nie


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO