link do facebook

Gminy członkowskie

Na Sołectwa i Liderki czekamy dłużej!

Terminy naborów w konkursach KSOW wydłużone do 26 czerwca 2020 roku! W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego Zarząd Wojewódz

Komunikat dot. trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020

4 maja – Dzień Strażaka

Z okazji „Dnia Strażaka” pragniemy złożyć wszystkim strażakom słowa podziękowania za codzienne realizowanie zadań Życz

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Aby Święta Wielkiej Nocy  były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia  dającego radość, pokój i nadzieję.  Wszel

Projektowane zmiany,w tym zapisy dot. PROW 2014-2020 w Tarcza 2.0.

Tarcza 2.0 – projekt rządowy ( poz.330) PROW – zapisy w projekcie z dn. 07.04.2020: Art. 48. W ustawie z dnia 20 lutego 2015

Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych – część 1.

Plan wydarzenia Zakres tematyczny: 1 Władze w organizacjach – Walne Zebranie Członków, Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna 2 Kompetenc


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO