link do facebook

Gminy członkowskie

Planowany nabór projektów grantowych I półroczu 2018 roku

2.1.1 Są wśród nas (projekt grantowy) 1.1.2 Animacja wspiera aktywność (projekt grantowy)

„Konflikty w społecznościach lokalnych – jak z nimi pracować?” – zaproszenie na webinarium

Zapraszamy na kolejne szkolenie internetowe (webinarium) w ramach akcji Masz Głos. Webinarium odbędzie się w dniu 5 grudnia w godz

Walne Zebranie Członków LGD Wspólny Trakt

W dniu 24.11.2017r. (piątek) w Domu Weselnym „Dwór Jarzębina” ul. Ogrodowa 21 w Wierzbicy, w II terminie – o godz. 1730, odbyło si

Posiedzenie Rady LGD Wspólny Trakt – rozpatrzenie protestu

W dniu 24 listopada w Wierzbicy, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, na któr

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego PROW na lata 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dniu 21 listopada 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnic

Perspektywa finansowa 2014–2020 nabiera tempa

Ponad 6,4 tys. złożonych wniosków, z czego blisko 2000 zatwierdzonych do dofinansowania. Łączna wartość wybranych projektów – 6,5

Strona 3 z 18612345...Ostatnia »

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO