link do facebook

Gminy członkowskie

Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) organizac

Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckie

Kreatywne zastosowanie OZE w praktyce

W dniach 2-5.października 2018r., Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu (CDR), w Partnerstwie z Wielkopolski

Konkurs na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych

Konkurs na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „

WIEŚci z Mazowsza powróciły w nowej, krótszej, bardziej dynamicznej formie

Na specjalnie dedykowanym kanale YouTube dwa razy w tygodniu znajdziecie aktualne informacje o KSOW, PROW i życiu Województwa Mazo

Skorzystaj z premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Przekaż gospodarstwo – weź pieniądze z PROW – zapraszamy na szkolenie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza 11 października 2018 r. na szkolenie: Zasady i tryb przyznawania „


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO