Gminy członkowskie

Sukcesy widać po sąsiedzku

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego ruszył właśnie nowy autorski konkurs Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Najaktywniejsze

Warsztaty tworzenia projektów grantowych

Zapraszamy na warsztaty do Płudnicy i Gębarzowa. Cel szkolenia:  Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w za

Liderki wybrały liderki

Mariola Kruk, bibliotekarka i blogerka z Podkońców (gmina Rzeczniów), została wybrana najaktywniejszą liderką wiejską AD 2017. Kom

Konkurs w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych

1 października 2017 r. ruszył konkurs w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla ro

DAM DOBRO RUSZA W SKARYSZEWIE!

Dam Dobro jest to projekt edukacyjny, który „owinięty”  jest  dookoła zbiórki publicznej. Zbieramy dary dla

Seminarium informacyjne nt. możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Koncepcja wdrażania przedsięwzięcia „Są wśród nas” realizowanej przez LGD „Wspólny Trakt” w ramach LSR na lata 2016 – 2023, oraz m

Strona 3 z 18012345...Ostatnia »

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO