link do facebook

Gminy członkowskie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na konferencję „Mazowsze pięknieje”.

Cykl konferencji zatytułowanych „Mazowsze pięknieje” odbędzie się w 6 oddziałach zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki

ZEBRANIE CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT”

W piątek 24 lipca w sali MGOK w Skaryszewie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków LGD „Wspólny Trakt” w którym uczestniczyło okoł

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – wniosek

     Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Wspólny

Trasy rowerowe na terenie Radomia

Poniżej znajduje się mapa tras rowerowych.

Małe projekty – pliki do pobrania

Poniżej zostały zamieszczone wzory wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: „Małe projekty wraz z niezbędną dokument

Regulamin biura LGD Wspólny Trakt

 


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO