link do facebook

Gminy członkowskie

Kredyty studenckie z BPS S.A. i GBW S.A. poręcza w tym roku ARiMR

Studenci z terenów wiejskich,  którzy ubiegają się o kredyt studencki, mogą uzyskać w ARiMR poręczenie spłaty takiego kredytu. Age

Konferencja Infrastruktura wiejska – od projektu do efektu, podsumowanie konkursu „Przyjazna wieś”

27 października 2009 r. odbyła się konferencja „Infrastruktura wiejska – od projektu do efektu”, która miała na celu podsumowanie

„Wstępy Skaryszewskie” – targi koni

„Wstępy”, czyli jarmark konny jest organizowany w Skaryszewie bez przerw od roku 1432 (według legendy przywilej targow

KOMUNIKAT – WYBIERAMY MAZOWIECKIE SMAKOŁYKI

Najsmaczniejsze i najzdrowsze wyroby piekarnicze, cukiernicze, wędliny, sery, owoce, warzywa, przetwory owocowe i warzywne, a takż


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO