link do facebook

Gminy członkowskie

Aktualizacja LSR

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającymi pracami dotyczącymi aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wspólny Tr

WKŁAD W ROZWÓJ SPORTU NA MAZOWSZU DOCENIONY

18 listopada br. w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie odbyło się spotkanie z darczyńcami Muzeum oraz podsumowanie i wręczenie p

XII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

W dniach 21 – 23 września 2009 r. w Gdańsku-Jelitkowie, województwo pomorskie, odbyło się XIII Ogólnopolskie Sympozjum Agrot

KULTURA TWORZY ROZWÓJ

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki zaprasza do udziału w pilotażowych warsztatach „Kultura tworzy rozwój” dla samorządowców, prz

NIE BÓJMY SIĘ NOWOCZESNOŚCI! CZY MAZOWSZE BĘDZIE LIDEREM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII?

4 listopada br. w Warszawie Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jako Partner Strategiczny IV Środkowoeuropejskiego Forum Ekonomicznego b

„ZAGRAJMY O SUKCES” NA MAZOWSZU

„Zagrajmy o sukces” to program Samorządu Województwa Mazowieckiego, który obejmie 10 tysięcy uczniów na Mazowszu. Pozalekcyjne zaj


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO