link do facebook

Gminy członkowskie

Relacja ze szkolenia na temat uprawy winorośli na Mazowszu

Komunikat ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że nieprawdziwe są doniesienia niektórych mediów, że rolnicy będą mus

KRONIKA MAZOWIECKA

Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego Nr 10 (82) • PAŹDZIERNIK 2009 • ROK VII • ISSN 1730-749X Pobierz wersję elektroniczną

Wykaz gmin wchodzących w skład LGD

 Gminy wchodzące w skład LGD „Wspólny Trakt” to: Gmina Iłża (gmina miejsko-wiejska) Gmina Kowala (gmina wiejska) Gmina Wierzb

PROW. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

PROW 2007-2013 Ustawa 7 marca 2007 Rozporządzenie MRolnictwa 8lipca 2008

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013. INFORMACJE OGÓLNE

Lata 2007-2013 to okres nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Oznacza to konieczność przygotowania dokumentów programowy


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO