link do facebook

Gminy członkowskie

Zebranie Zarządu

Serdecznie zapraszamy Członków Zarządu LGD ”Wspólny Trakt” na zebranie w dniu 18 stycznia (poniedziałek) o godz. 14.00

KOMUNIKAT INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PROGRAMEM KAPITAŁ LUDZKI W SPRAWIE NOWEJ USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Ustawa wprowad

Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku

Wspólna Polityka Rolna, historycznie pierwsza spośród wspólnych polityk społeczno-ekonomicznych Wspólnot Europejskich, na przestrz

BioFach 2010

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje w terminie 15-19 lutego 2010r. wyj

IV MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI, PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH „EKOGALA 2010”

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje o m

BIURO NIECZYNNE

W dniu 5 grudnia 2009 roku z powodu wyjazdu służbowego biuro będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO