link do facebook

Gminy członkowskie

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT”

SZANSA DLA OSÓB POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA – KONFERENCJA

26 listopada br. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie organizuje pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA WYBÓR STOWARZYSZENIA DO REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJ

Kredyty studenckie z BPS S.A. i GBW S.A. poręcza w tym roku ARiMR

Studenci z terenów wiejskich,  którzy ubiegają się o kredyt studencki, mogą uzyskać w ARiMR poręczenie spłaty takiego kredytu. Age


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO