link do facebook

Gminy członkowskie

INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT”

       W dniu 7 kwietnia 2010 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, odbędzie się II Posiedze

LSR 2007-2006

Program Leader obejmuje szereg instrumentów wspierających przemiany obszarów wiejskich w kierunku rozwoju wielofunkcyjnego i popra

POSIEDZENIE RADY LGD ,,WSPÓLNY TRAKT” – drugi dzień MP

W dniu 25 marca 2010 roku RADA Lokalnej Grupy Działania ,,Wspólny Trakt” rozpoczęła o godz. 15.00 II część Posiedzenia na której d

Zestawienia finansowo – rzeczowe za 2010

Zestawienie 2010 I etap Zestawienie 2010 II etap Zestawienie III etap 2010 Zestawienie IV etap 2010

LGD ”Wspólny Trakt” na szkoleniu wyjazdowym

W dniach 19 – 20 marca 2010 Członkowie Lokalnej Grupy Działania ”Wspólny Trakt” przebywali na szkoleniu wyjazdow

POSIEDZENIE RADY LGD ,,WSPÓLNY TRAKT”

W dniu 17 marca 2010 roku RADA Lokalnej Grupy Działania ,,Wspólny Trakt” dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie po


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO