link do facebook

Gminy członkowskie

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY

        W imieniu Przewodniczącego Rady Lokalnej Grupy Działania ”Wspólny Trakt” zapraszam wszystkich Członków Rady na

Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,, Odnowa i rozwój wsi”

Informujemy, iż w dniu 21 kwietnia 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 65, poz. 417 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i

MAZOWSZE STAWIA NA ENERGIĘ ODNAWIALNĄ

Czy Mazowsze może stać się regionem odnawialnych źródeł energii? Jak się okazuje posiadamy w tym zakresie duży potencjał do wykorz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 MARCA 2010

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło zmiany w warunkach uzyskania wsparcia na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsięb

Informacja dla wnioskodawców działań: „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej”

W związku z wieloma pytaniami w sprawie zakupu środków transportu dla celów prowadzenia działalności polegającej na transporcie dr

ZEBRANIE ZARZĄDU

21 kwietnia 2010r. w budynku (UMiG) w Skaryszewie , ul. Słowackiego 6 w lokalu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Tra


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO