link do facebook

Gminy członkowskie

Wykaz gmin wchodzących w skład LGD

 Gminy wchodzące w skład LGD „Wspólny Trakt” to: Gmina Iłża (gmina miejsko-wiejska) Gmina Kowala (gmina wiejska) Gmina Wierzb

PROW. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

PROW 2007-2013 Ustawa 7 marca 2007 Rozporządzenie MRolnictwa 8lipca 2008

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013. INFORMACJE OGÓLNE

Lata 2007-2013 to okres nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Oznacza to konieczność przygotowania dokumentów programowy

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ZMIAN PLANU DZIAŁANIA SR KSOW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM NA LATA 2008-2009

Przedstawiamy Państwu projekt zmian Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2008-2009.

Wniosek o przyznanie pomocy – Odnowa i rozwój Wsi

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WRAZ Z INSTRUKCJĄ W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODP

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO