link do facebook

Gminy członkowskie

SEMINARIUM SZKOLENIOWE NA TEMAT AZBESTU – 28 PAŹDZIERNIKA 2009R

SEMINARIUM SZKOLENIOWE NA TEMAT AZBESTU – 28 PAŹDZIERNIKA 2009R

REKORDOWE „JANOSIKOWE”

REKORDOWE „JANOSIKOWE” – MAZOWSZE BĘDZIE MUSIAŁO ODDAĆ DO BUDŻETU PAŃSTWA PONAD POŁOWĘ SWOICH DOCHODÓW. MARSZAŁE

Zaproszenie na warsztaty z układania kompozycji kwiatowych

Zapraszamy mieszkańców na warsztaty z układania kompozycji kwiatowych

5 lat Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej – raport

5 lat Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej – wersja do edycji

Agroturystyka – tanie kredyty ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”

Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” proponuje preferencyjną linię kredytową ze środków Fundacji, skierowaną do osób

Relacja ze szkolenia na temat uprawy winorośli na Mazowszu


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO