link do facebook

Gminy członkowskie

Międzynarodowe projekty kulturalne

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. Przygotowanie i realizacja miedzynarodowych projektów kulturalnych (9-11 grudnia 2009)

Warszawa – seminarium pt.: „Zagadnienia finansowe oraz aspekty kontroli w projektach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Program seminarium: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007- 2013. Zasady aplikowania o środki – Monika Kurek

„MAZOWSZE PIĘKNIEJE”

„Mazowsze pięknieje” – pod takim hasłem 26 października br. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ra

MAZOWIECKA DEBATA SPOŁECZNA NA TEMAT PROJEKTU „KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020: REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE”

27 października br., o godz. 13.00, w gmachu Muzeum Niepodległości w Warszawie (Aleja Solidarności 62), odbędzie się debata społec

„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” – FINAŁ W POWIECIE RADOMSKIM

23 października br. w Zespole Szkół w Skaryszewie odbył się finał powiatowego etapu „Bezpiecznej drogi do szkoły”. W uroczystości

UNIJNE WSPARCIE NA ODNOWĘ I ROZWÓJ WSI

Aż 107 mln zł trafi na Mazowsze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. W tym rok


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO